x
x

Liste čekanja nakon prvih mjesec dana informatizacije kraće čak i za 30 posto

  17.09.2012.

Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) predstavili su projekte eListe čekanja i eNaručivanje u ordinacijama Slobodana Lozančića, dr. med. i Dušana Šijana, dr. med. u Domu zdravlja Donji Lapac. Uspješan start i brzu implemenetaciju eListe čekanja i eNaručivanja, koji se trenutno provode kao pilot projekt u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, promovirali su ministar zdravlja prof. dr. sc. Rajko Ostojić i ravnatelj HZZO-a prim. Siniša Varga, dr.med.dent.

Liste čekanja nakon prvih mjesec dana informatizacije kraće čak i za 30 posto
Do kraja 2012. godine mogućnost eNaručivanja imati će svi građani širom Hrvatske.

U Ličko-Senjskoj i Karlovačkoj županiji eListe čekanja započele su 01.08.2012., a eNaručivanje 01.09.2012.

Ovim projektom, po prvi put se ostvaruje izravna veza između ordinacija primarne zdravstvene zaštite i bolnica širom Hrvatske.

Ministar zdravlja, prof.dr. Rajko Ostojić istaknuo je kako je ovo najzorniji primjer ostvarivanja zacrtanog cilja, a to je ne samo smanjiti liste čekanja, već prvenstveno poboljšati kvalitetu života naših pacijenata.

Općina Donji Lapac s 1800 stanovnika odličan je primjer zašto je ovaj sustav toliko važan, naročito u ruralnim dijelovima RH, gdje su bolnice udaljene i više desetaka kilometara. Stanovnici Donjeg Lapca gravitiraju bolnici u Gospiću, no sada, nakon uvođenja eListe čekanja i eNaručivanja liječnici dr. Lozančića i dr. Šijana će svoje pacijente, brzim uvidom u aktualnu listu čekanja, moći preko jedinstvenog sustava naručiti u bolnicu koja je najpogodnija za pacijenta s obzirom na udaljenost i s obzirom na to koliko će morati čekati na pregled. Od Donjeg Lapca do Gospića gdje se nalazi najbliža bolnica ima oko 85 kilometara, imaju samo jednu autobusnu liniju dnevno, u 5 ujutro, a pacijenti će moći birati i druge bolnice poput one u Ogulinu, ako je tamo lista čekanja za pojedini pregled kraća.

Naručivanje kod liječnika primarne zdravstvene zaštite predstavlja velik pomak u dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Primjenom eNaručivanja pacijenti će nakon pregleda kod obiteljskog liječnika, a po izdanoj uputnici, u ordinaciji imati mogućnost skupa sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom pogledati na Internetu koji je prvi slobodan termin za željenu uslugu u ustanovama koje im po lokaciji najviše odgovaraju, te će medicinska sestra za njih u ordinaciji napraviti i narudžbu. Narudžba se automatski upisuje u bolnički informacijski sustav. Pri tome pacijenti ne moraju imati nikakva informatička znanja.

Velik broj liječnika Karlovačke i Ličko -Senjske županije se već uključio i svakodnevno šalju enarudžbe u sustav (70% obiteljskih liječnika, 60% pedijatara, 40% ginekologa i 33% stomatologa.

Prema bolnicama je iz ordinacija primarne zdravstvene zaštite u prva tri dana upućeno 350 narudžbi.

Oduševljen sam statistikom koja nam govori koliko je liječnika u samo prva tri dana prihvatilo enaručivanje i podržalo nas, istaknuo je ravnatelj HZZO-a, prim.dr. Siniša Varga.

Od 1.8. pratimo podatke o eListama čekanja, te su bolnice uključivanjem u projekt očistile svoje liste i smanjile ih za 10-20%, te su se u ovih mjesec dana liste smanjile u prosjeku za dodatnih 15%. Time se lista čekanja za pojedine pretrage smanjila i za više od 30%. (npr. prvi pregled interniste u OB Karlovac).

Do kraja 2012. godine mogućnost eNaručivanja imati će svi građani širom Hrvatske.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: