x
x

Laboratorijska dijagnostika latentne tuberkulozne infekcije

  15.11.2012.

Laboratorijska dijagnostika latentne tuberkulozbe infekcije (LTBI) temelji se na imunološkom odgovoru domaćina prema M. tuberculosis. Metoda se temelji na određivanju interferona gama (IFN-γ) iz efektorski limfocita T nakon njihove stimulacije sa specifičnim peptidima mikobakterija tuberkuloze (interferon-gamma release assay, IGRA).

Laboratorijska dijagnostika latentne tuberkulozne infekcije
Uvođenje testova IGRA u svakodnevnu kliničku praksu poboljšalo je dijagnostiku LTBI-a, ali nacionalni programi za kontrolu tuberkuloze vrednuju rezultate prema nacionalnim prilikama.

Dostupna su dva komercijalna testa IGRA, koja se razlikuju prema vrsti uzorka (periferna krv ili izolirani mononuklearni leukociti periferne krvi), prema broju specifičnih antigena za stimulaciju ex vivo, i metodi određivanja IFN-γ (ELISA za koncentraciju IFN-γ ili ELI-Spot za određivanje udjela limfocita koji otpuštaju IFN-γ).

Velika specifičnost (oko 99%) i osjetljivost (65-95%) testova IGRA omogućuju da se metoda IGRA primjenjuje u dijagnozi LTBI-a u rizičnih osoba. Prediktivne vrijednosti testova IGRA za reaktivaciju LTBI-a u aktivnu bolest zasada nisu poznate. Prednost testova IGRA je mogućnost određivanja kontrole kvalitete rada. Pozitivna kontrola omogućuje određivanje predanalitičkih čimbenika, primjerice imunološkog statusa pacijenta ili rukovanje s uzorkom. Negativna kontrola daje uvid u nespecifičnu koncentraciju IFN-γ prisutnog u cirkulaciji ili ukazuje na moguću interferenciju antitijela u uzorku. Nezadovoljavajući rezultati opisuju se kao neodredivi rezultati. Nedostatak testova IGRA je nemogućnost razlikovanja LTBI-a od TBC-a.

Uvođenje testova IGRA u svakodnevnu kliničku praksu poboljšalo je dijagnostiku LTBI-a, ali nacionalni programi za kontrolu tuberkuloze vrednuju rezultate prema nacionalnim prilikama.

Renata Zrinski Topić
Odjel za kliničko laboratorijsku dijagnostiku, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb

VEZANI SADRŽAJ > <