x
x

Laička reanimacija u prevenciji izvanbolničke iznenadne smrti u Splitu

  19.10.2012.

Prema Smjernicama za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) iz 2010. u Europi se godišnje može, od 500000 iznenadnih zastoja srca (IZS), reanimacijom spasiti 100000 života, »ako svi – i laici i zdravstveni radnici – budu marili i u tome sudjelovali«.

Laička reanimacija u prevenciji izvanbolničke iznenadne smrti u Splitu

Najčešći »uzrok« IZS je fibrilacija klijetki (VF), a učinkovito zbrinjavanje je rana defibrilacija. Automatski vanjski defibrilator (AED) omogućava i volonteru, prepoznati VF i provesti defibrilaciju, a skraćujući vrijeme do defibrilacije povećati preživljavanje. Smjernice potiču daljnji razvoj programa AED-a - postavljanje AED-a na javna i u stambena područja. Takav, desetogodišnji program (Progetto vita) u Piacenzi (Italija) je pokazao: volonteri su spasili 36,6% žrtava u VF, a HMP 18,7%, zato jer su volonteri stigli 2,7 minuta brže.

U Splitu se od 01.01.2010. pokušava provesti sličan izvanbolnički projekt laičke reanimacije.

Cilj: a) potaknuti implantaciju AED programa u sustav HMP,
b) procijeniti učinak rane defibrilacije educiranih i AED-om opremljenih volontera, na preživljavanje žrtava IZS.

Ispitanici i metode: Istraživanje će obuhvatiti žrtve IZS na lokalitetima s AED i educiranim volonterima. Tečajem se volonteri osposobljavaju prepoznati IZS; pristupiti tel. broju za hitnost (112), provesti temeljnu KPR i defibrilaciju AED-om.

Rezultati: Educirano je 100 vatrogasaca i 90 ostalih volontera, projekt promoviramo gostovanjem na radiju i TV-u, predavanjima i sl., a reanimacije nije ni moglo biti jer AED-i nisu razmješteni u očekivanju zakona o upotrebi AED-a. Projekt je prijavljen MZOS-u 2008. godine.

Zaključak: Osim implantabilnog defibrilatora učinkovitog u prevenciji ISS u maloj skupini visokorizičnih bolesnika, za prevenciju ISS u općoj populaciji, neophodni su AED programi. Zapreka im je nepostojanje zakona koji regulira defibrilaciju AED-om, što obvezuje nas kardiologe i naše institucije potaknuti zakonodavna tijela RH na hitno donošenje tog zakona.

D. Rakic 1, S. Polic 2, V. Carevic 2, L. Luetic 3, A. Russo 4, I. Cvitkovic 1, Z. Jurisic 2, A. Jercic 5, Z. Ardalic 5, T. Gojo 6
1 Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju Dr Rakić, Split, Hrvatska
2 Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
3 Hitna medicinska pomoć Split, Split, Hrvatska
4 Udruga Zdravi grad, Split, Hrvatska
5 Odjel za anesteziju, KBC Split, Split, Hrvatska
6 Crveni križ Split, Split, Hrvatska

VEZANI SADRŽAJ > <