x
x

27 AVD uređaja na najprometnijim brodovima Jadrolinije

  20.07.2014.

U cilju veće sigurnosti putnika u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, kroz Nacionalni program javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce-spasi život“ koji provodi Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, opremili smo trajekte i putničke brodove Jadrolinije s ukupno 27 automatskih vanjskih defibrilatora (AVD).

27 AVD uređaja na najprometnijim brodovima Jadrolinije

Provedbom Nacionalnog programa javno dostupne rane defibrilacije namjera je povećati broj preživljavanja u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja sa sadašnjih 10 posto na postotak preživljavanja veći od 50 posto. AVD uređaj omogućava da se u slučaju iznenadnog zastoja srca pomogne i prije dolaska hitne medicinske službe. Pomoć mogu pružiti i laici bez medicinskog znanja te tako spasiti život u sudbonosnim minutama do dolaska hitne službe.

www.zdravlje.hr