x
x

Usporedba tehnika kod osnovnog održavanja života

  25.01.2013.

Uspoređena je četverostupanjska i konvencionalna nastavna tehnike za izvedbu kompresije prsa kao nastavna tehnika osnovnog održavanja života među studentima prve godine medicine u Ljubljani.

Usporedba tehnika kod osnovnog održavanja života

Cilj Usporediti dvostupanjsku i četverostupanjsku nastavnu tehniku osnovnog održavanja života. Drugi cilj bio je odrediti koliko se samoprocijenjeno znanje studenta podudara s njihovim stvarnim znanjem.

Postupci Istraživanje je uključilo 126 studenata prve godine studija medicine u Ljubljani u akademskoj godini 2009/2010. Studenti su podijeljeni u 10 skupina, od kojih je 5 učilo dvostupanjsku, a drugih 5 četverostupanjsku tehniku. Studenti su testirani odmah nakon tečaja,a upitnike su ispunili prije i nakon tečaja. Određivali smo apsolutne vrijednosti varijabli kompresije prsa i broj studenata koji je imao točnu izvedbu prema našim kriterijima. Rezultate smo analizirali t - testom za neovisne uzorke ili Mann-Whitney-U testom. Omjere smo uspoređivali χ2 testom. Korelaciju smo određivali Pearsonovim koeficijentom.

Rezulati Između dvostupanjske (2S) i četverostupanjske tehnike (4S) nije postojala razlika u stopi kompresije (126±13 min-1 vs 124±16 min-1, P=0,180, t-test za neovisne uzorke), dubini kompresije (43±7 mm vs 44±8 mm, P =0,368, t-test za neovisne uzorke) i broju kompresija s točnim položajem ruku (79±32% vs 78±12, P =0,765, Mann-Whitney U-test). Ipak, studenti koji su učili prema četverostupanjskoj tehnici imali su značajno viši prosječni broj kompresija po minuti (70±13 min-1 2S, 78±12 min-1 4S, P =0,02, t-test za neovisne uzorke). Postotak studenata koji su imali sve točne varijable bio je isti (13% 2S, 15% 4S, P =0,741, χ2 test). Nije pronađena korelacija između samo-procijenjenog i stvarnog znanja studenata (P =0.158, Pearsonov koeficijent =0,127).

Zaključak Četverostupanjska nastavna tehnika nije značajno unaprijedila kvalitetu kompresije prsa. Studenti su precijenili svoje znanje nakon tečaja.  

Matej Jenko, Maja Frangež, Aleksander Manohin

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusGastalPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: