x
x

Fokalna aktivacija u Purkinjeovim vlaknima dovodi do ventrikularne fibrilacije

  14.07.2014.

Endokardijalna fokalna aktivacija koja nastaje u Purkinjeovim vlaknima igra ulogu u održavanju dugotrajne ventrikularne fibrilacije, objavljeno je u CMJ-u.

Fokalna aktivacija u Purkinjeovim vlaknima dovodi do ventrikularne fibrilacije

Cilj Odrediti ulogu endokadijalnih fokalnih aktivacija i Purkinjeovih vlakana u održavanju dugotrajne ventrikularne fibrilacije(VF>1 min) u psećim srcima in vivo.

Postupci istraživanje je provedeno u elektrofiziološkom laboratoriju bolnice Ruijin u Šangaju između lipnja 2010. i kolovoza 2012. Kateter s 64 elektrode (eng, 64-electrode basket) uveden je kroz karotidnu arteriju u lijevu klijetku (LV) 11 biglova kako bi se provelo globalno električno mapiranje endokarda. U testnoj skupini životinja (n = 5), subendokard je ispran Lugolovom otopinom, dok je u kontrolnoj skupini (n = 6) korištena fiziološka otopina. Prije i nakon ispiranja odredili smo trajanje QRS kompleksa i QT/QTc intervala u sinus ritmu. Također smo mjerili aktivacijske stope u prve dvije sekunde svake minute za vrijeme 7 minuta ventrikularne fibrilacije. Ako je ventrikularna fibrilacija završila spontano u manje od 7 minuta, segmenti ventrikularne fibrilacije smanjeni su u skladu s tim u analizi aktivacijskih stopa.

Rezultati Na početku ventrikularne fibrilacije skupine se nisu razlikovale u aktivacijskoj stopi. Međutim, nakon 1 minute dugotrajne ventrikularne fibrilacije skupina s Lugolovom otopinom imala je značajno nižu aktivacijsku stopu nego kontrolna skupina. U kontrolnoj skupini, sve epizode dugotrajne ventrikularne fibrilacije (6/6) bile su uspješno održane 7 minuta, dok je u testnoj skupini 4/5 epizoda spontano završilo prije 7 minuta (4.8±1.4 min) (P=0.015). U kontrolnoj skupini, nakon 5.1±1.3 min dugotrajne ventrikularne fibrilacije, endokardijalna fokalna aktivacija pokazala je organiziran uzorak. U ovom razdoblju nastale su i aktivacije u Purkinjeovim vlaknima koje su se širile prema ventrikularnom miokardu. Mapiranje je pokazalo da su one bile konzistentne s endokardijalnim fokalnim aktivacijama. U skupini s Lugolovom otopinom nije bilo sličnih fokalnih aktivacija.

Zaključak Repetitivne endokardijalne fokalne aktivacije u endokardu lijeve klijetke mogu biti povezane s aktivacijom subendokardnih Purkinjeovih vlakana. Ovaj mehanizam može igrati važnu ulogu u održavanju dugotrajne ventrikularne fibrilacije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: