x
x

Procjena rizika krvarenja u bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom

  10.05.2013.

Procjena tromboembolijskog rizika i rizika od krvarenja u bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom primjenom bodovnih sustava CHA2DS2-VASc i HAS-BLED, objavljena je Liječničkom vjesniku.

Procjena rizika krvarenja u bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom
Smjernice stručnih društava preporučuju primjenu antikoagulantnog liječenja u većine bolesnika s nereumatskom atrijskom fibrilacijom.

On je u bolesnika s nAF, u odnosu na bolesnike sa sinusnim ritmom, praćen težim kliničkim tijekom, značajno većom smrtnošću, a u preživjelih bolesnika značajno sporijim oporavkom i težim trajnim duševnim i tjelesnim oštećenjima.

Primjena antikoagulantnog liječenja u bolesnika s nAF značajno smanjuje pojavnost ishemijskih moždanih infarkta, a u onih koji ga dožive tijekom njegove primjene poboljšava ishod liječenja. Stoga smjernice stručnih društava preporučuju primjenu antikoagulantnog liječenja u većine bolesnika s nAF.

Istodobno, strah od krvarenja uzrokovanog antikoagulantnim liječenjem uzrok je njegova, često neopravdanog, neprimjenjivanja u bolesnika s velikim tromboembolijskim rizikom.

U ovom radu prikazujemo sustave CHA2DS2-VASc i HAS-BLED, koji su preporučeni u procjeni tromboembolijskog rizika i rizika od krvarenja, prilikom odabira tromboprofilaktičkog liječenja u bolesnika s nAF.

Ivona Božić, Ivana Cvitković, Vedran Carević, Krešimir Čaljkušić, Gorana Trgo, Damir Fabijanić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROOlfen gelPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: