x
x

Program javno dostupne rane defibrilacije

  22.08.2013.

Ministarstvo zdravlja RH u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo pokrenuo je nacionalni Program javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce-spasi život“.

 Program javno dostupne rane defibrilacije
Postavljanje AVD-a predviđa se u pravilu na mjestima gdje se očekuje povremeno ili trajno okupljanje većeg broja građana kao što su kolodvori, aerodromi, stadioni ili veliki trgovački centri.

Program će se provoditi u razdoblju 2013. - 2015, a ima tri osnovna cilja:

1) Javnozdravstveno promicanje važnosti rane defibrilacije u slučajevima iznenadnog srčanog zastoja, odnosno provođenje javno-zdravstvene edukacije građana s ciljem podizanja svijesti i uključivanja šire javnosti u Program;

2) Povećanje dostupnosti automatskih vanjskih defibrilatora (AVD-a) (mreža AVD-a);

3) Educiranje što većeg broja laika za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD-a.

Javnozdravstvenim aktivnostima i mjerama potrebno je senzibilizirati širu javnost i određene ciljne skupine o važnosti rane defibrilacije i važnosti edukacije za provođenje osnovnih mjera oživljavanja života uz korištenje AVD-a.

Jedna od aktivnosti je i uspostavljanje Tjedna svjesnosti o srčanom zastoju sukladno Deklaraciji Europskog parlamenta.

Upotreba AVD doprinijet će smanjenju iznenadne srčane smrti (ISS).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog ISS, ukoliko se ISS procjenjuje kao 50% svih umrlih od srčanih bolesti umre 8500 - 9000 osoba godišnje. Sporazumom između Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture bit će educiran velik broj laika u službama čiji su djelatnici izloženi situacijama u kojima se može dogoditi iznenadni srčani zastoj.

Laici će biti educirani kako prepoznati srčani zastoj, kako provesti postupak oživljavanja uz upotrebu AVD-a, te kako i kada pozvati hitnu medicinsku službu.

Postavljanje AVD-a predviđa se u pravilu na mjestima gdje se očekuje povremeno ili trajno okupljanje većeg broja građana kao što su kolodvori, aerodromi, stadioni ili veliki trgovački centri.

Mreža automatskih vanjskih defibrilatora (AVD-a) u Hrvatskoj