x
x

Uloga fizikalne i rehabilitacijske medicine u interdisciplinarnom liječenju

  04.06.2012.

Suvremena europska načela u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini (FRM) prema preporukama UEMS Physical and Rehabilitation Medicine Section, osnivaju se na World Health Organisation International Classification of Functioning modelu (WHO ICF), odnosno Međunarodnoj klaifikaciji funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

Uloga fizikalne i rehabilitacijske medicine u interdisciplinarnom liječenju

Prema ovom modelu funkcioniranje osobe je povezano s komponentama tjelesnih funkcija i strukture; aktivacije i participacije, te je pod utjecajem zdravstvenog statusa, osobnih i kontekstualnih činitelja.

Funkcioniranje izražava međudjelovanje osobe s određenim zdravstvenim statusom i njene/njegove okoline. Prema definiciji FRM je medicinska specijalistička struka, koja osobama s onesposobljenjem omogućuje da postignu i održe optimalno funkcioniranje u svojoj okolini tj. omogućuje im život kakav žele živjeti. Osnova je rehabilitacijske strategije specijalista FRM u ICF modelu, a uključuje i dijagnostiku i liječenje zdravstvenih stanja.

Zadatak je FRM multiprofesionalno unaprijediti funkcioniranje osobe, posebice kod osoba s postojećim oštećenjima i kroničnim bolestima. To se postiže kombinacijom postupaka oko premoštenja ili „dorade" samog oštećenja, zatim uklanjanjem i umanjenjem barijera u participaciji osobe u željenoj okolini, te poticanjem reintegracije u društvo. FRM je usmjerena bolesniku i osniva se na interdisciplinarnoj suradnji i multiprofesionalnom radu (članovi reha¬bilitacijskog tima: fizijatar, fizioterapeut, radni terapeut, socijalni radnik, medicinska sestra, psihoterapeut, specijalisti drugih struka i ostali). S naglaskom da kada se govori u širem kontekstu sveobuhvatne rehabilitacije, obiteljska medicina i ostala specijalističko konzilijarna skrb, vokacijske i socijalne mjere imaju svoj doprinos.

Specijalisti FRM procjenjuju funkciju, izrađuju ili primjenjuju biomedicinske i inženjerske intervencije s ciljem optimiziranja vještina, te vode i koordiniraju intervencijske programe u multidiciplinarnom procesu rješavanja problema. Savjetuju ljude svih dobnih skupina i njihove bliže, te pružatelje usluga i one koji plaćaju usluge u zdravstvu, u svim segmentnima od akutne bolnice i liječenja do rehabilitacije u zajednici. Specijalisti FRM koordiniraju rehabilitaciju, zdravstveno stanje i multisektorsku uslugu. Informiraju javnost i državne strukture o pogodnim strategijama i programima u zdravstvu i srodnim djelatnostima, s ciljem omogućavanja i dostupnosti pravovremenih i učinkovitih reha¬bilitacijskih usluga kao temeljnog ljudskog prava.

Ida Kovač, Vedrana Mužić
Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb

Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.htmlVEZANI SADRŽAJ > <