x
x

Nacrt prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji

  24.03.2013.

Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić rekao je u petak u Rijeci na javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kako se novim zakonom invalidnim osobama želi omogućiti jednako zapošljavanje kao onima koji to nisu.

Nacrt prijedloga zakona o profesionalnoj rehabilitaciji
Po novom zakonu, osnivati će se centri za rehabilitaciju radi stjecanja novih znanja i vještina te će se osnovati i centar za medicinsko vještačenje koji će ujediniti sve vještake i omogućiti da vještačenje bude unificirano.

Ministar je rekao da se novi zakon odnosi na invalide te na sve u procesu rada. Naveo je da je sadašnji zakon regulirao tzv. porez na invalide, tj. doprinos za zapošljavanje invalida, što je trebalo pridonijeti njihovu zapošljavanju, ali nije uspjelo, te da se invalidi još teško zapošljavaju. Istaknuo je kako se često događa da osoba odlazi u invalidsku mirovinu a da ju se nije pokušalo osposobiti za neko drugo zanimanje. Tako se često u ocjeni vještaka navodi što osoba ne smije raditi, ali se ne navodi što smije raditi, rekao je Mrsić.

Kako je dodao, to će se promijeniti i nastojati da osoba nađe novo zanimanje i tako radni vijek završi sa starosnom mirovinom, a ne u invalidskoj mirovini. "Mi imamo tradiciju rehabilitacije invalida, ali smo stali na rehabilitaciji u radionicama, što nije dovoljno i treba ići korak naprijed", rekao je ministar te dodao da se u novom zakonu predlaže kvota za zapošljavanje, što znači da će poslodavac na određeni broj zaposlenika morati zaposliti i invalidnu osobu.

Ukinut ćemo tzv. porez na invalidnost, dodao je, ali će oni koji ne zaposle invalida morati platiti određenu sumu. Ministar Mrsić također je rekao da će se, po novom zakonu, osnivati centri za rehabilitaciju radi stjecanja novih znanja i vještina te da će se osnovati i centar za medicinsko vještačenje koji će ujediniti sve vještake i omogućiti da vještačenje bude unificirano.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava pristupilo je izradi posve novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Zakon se donosi po novoj proceduri, tj. po Zakonu o procjeni učinaka propisa koji nalaže aktivno uključivanje šire javnosti.

www.poslovni.hr