x
x

Primjena radiofrekventne rezonance u liječenju sindroma bolnog ramena

  24.08.2015.

Bolno rame jedan je od najčešćih bolnih sindroma u fizijatrijsko-reumatološkoj ambulanti. Fizikalna terapija je metoda izbora u konzervativnom liječenju bolnog ramena. Rani početak liječenja i mogućnost izbora neke od terapijskih procedura fizikalne terapije otvaraju mogućnost dobrog rezultata liječenja.

Primjena radiofrekventne rezonance u liječenju sindroma bolnog ramena

Cilj  rada objavljenog u časopisu Medica Jadertina je prikazati rezultate učinka radiofrekventne rezonance (RFR) na smanjenje boli i poboljšanje funkcionalnog statusa u liječenju pacijenata sa sindromom bolnog ramena.

Ispitanici i metode: u ispitivanje je bilo uključeno 37 bolesnika sa sindromom bolnog ramena, koji su unatoč primijenjenoj medikamentoznoj terapiji i ranije primjenjivanih uobičajenih modaliteta fizikalne terapije, imali trajne bolove u ramenom zglobu, prosječno 3,5 mjeseca. Metode rada orijentirane na analizu bolnosti i funkcionalni status, uključivale su primjenu vizualne analogne skale (VAS) za ocjenu bolnosti, te primjenu Roles-Maudsley specifičnog upitnika za ocjenu funkcionalnog statusa. Za primjenu radiofrekeventne terapije korišten je uređaj Physio Wave Prestige. Modalitet fizikalne terapije apliciran je tijekom dva tjedna svaki drugi dan u trajanju od 40 minuta. Analize su izvršene prije tretmana RFR, te nakon prvog i drugog tjedna od primjene iste.

Rezultati: nakon primjenjene RFR postigli smo značajnu redukciju bolnosti u svih ispitanika, te poboljšanje funkcionalnog statusa. Prosječna bolnost prije tretmana RFR iznosila je 67 mm (u rasponu od 50 do 85 mm), nakon tretmana bila je značajno manja (p < 0,01) i iznosila je 25,5 mm (u rasponu od 0 do 50 mm). Prije tretmana prosječna vrijednost funkcionalnog statusa iznosila je 3,1 (slab), a nakon tretmana 2,3 (vrlo dobar: p < 0,05). U 16 % ispitanika postigli smo potpunu odsutnost bolova i potpuni opseg pokreta, ocjena funkcionalnog statusa 1 (odličan).

Zaključak: radiofrekventna rezonanca je učinkovita, sigurna, neinvazivna fizikalno- terapijska procedura koja u bolesnika sa sindromom bolnog ramena može smanjiti bolove i poboljšati funkcionalni status.

Anita Legović, Sandra Rusac-Kukić, Tarzan Legović