x
x

Više novca za lijekove i transplantaciju

  31.03.2012.

U odnosu na 2010. godinu povećani su prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti sa 175 na 178 milijuna kuna i od inozemnog osiguranja sa 229 na 259 milijuna kuna, a smanjeni su materijalni rashodi u poslovanju HZZO-a sa 93 na 79 milijuna kuna, izvjestili su u ponedjeljak iz HZZO-a nakon sjednice Upravnog vijeća.

Više novca za lijekove i transplantaciju

Zbog pojačane kontrole bolovanja, izdaci za bolovanja smanjeni su sa 1,104 milijarde na 1,054 milijardi kuna, kao i prosječno trajanje bolovanja na teret HZZO-a sa 47 na 44 dana te na teret poslodavca sa 8,2 na 7,9 dana. Povećani su i izdaci za zdravstvenu zaštitu, uz najveće povećanje za transplantacije u bolnicama (na 120 milijuna kuna), posebno skupe lijekove (na 529 milijuna kuna) te transfuzijsku medicinu (sa 76 na 90 milijuna kuna).