x
x

Više novca za lijekove i transplantaciju

  31.03.2012.

U odnosu na 2010. godinu povećani su prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti sa 175 na 178 milijuna kuna i od inozemnog osiguranja sa 229 na 259 milijuna kuna, a smanjeni su materijalni rashodi u poslovanju HZZO-a sa 93 na 79 milijuna kuna, izvjestili su u ponedjeljak iz HZZO-a nakon sjednice Upravnog vijeća.

Više novca za lijekove i transplantaciju

Zbog pojačane kontrole bolovanja, izdaci za bolovanja smanjeni su sa 1,104 milijarde na 1,054 milijardi kuna, kao i prosječno trajanje bolovanja na teret HZZO-a sa 47 na 44 dana te na teret poslodavca sa 8,2 na 7,9 dana. Povećani su i izdaci za zdravstvenu zaštitu, uz najveće povećanje za transplantacije u bolnicama (na 120 milijuna kuna), posebno skupe lijekove (na 529 milijuna kuna) te transfuzijsku medicinu (sa 76 na 90 milijuna kuna).

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: