x
x

Priznate medicinske sestre

  29.01.2012.

Europa je uvela sedam zanimanja, od kojih je pet iz područja medicinskih znanosti, koja se automatski priznaju u svim državama EU, pa tako i u Hrvatskoj kada postane članica.

Priznate medicinske sestre

Tijekom pregovora osigurano je da su hrvatski doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije, primalje i medicinske sestre priznati na razini EU i imaju priznatu profesiju. Najveći je pomak u pregovorima napravljen na području sestrinstva, i to uvođenjem edukacije na više razina, pa sve do razine magistre sestrinstva. Također je tradicionalna strukovna škola pripremila obrazovni program petogodišnjeg trajanja kao temeljnog obrazovanja medicinskih sestara opće njege.