x
x

Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika

  28.03.2014.

Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike u dimenzijama pretjeranog samopouzdanja, ekstrinzična samouvjerenost, percepcija moći i percipirana različitost, zdravstvenih radnika - studentata studija sestrinstva, u odnosu na nekoliko nezavisnih varijabli: dob, godine radni staž, bračno stanje te mjesto studiranja.

Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika

Predmet ovoga  rada  je  utvrditi  postojanje pretjeranog samopouzdanja kod zdravstvenih djelatnika, u odnosu na niz nezavisnih varijabli. Cilj  istraživanja bio je  utvrditi  postoje  li  razlike u  razini pretjeranog samopouzdanja zdravstvenih djelatnika u odnosu  na  mjesto studiranja (gradove  Dubrovnik  i  Zagreb), te s obzirom na  kronološku dob, bračno stanje te radni  staž  ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći Upitnik pretjeranog samopouzdanja.

Ne postoji statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na dob ispitanika. Pronađena je statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na radni staž ispitanika, i tu u dimenziji percepcije moći, u smjeru većih prosječnih rezultata za sudionike s kratkotrajnijim stažem. Nema statistički značajnih razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na bračno stanje ispitanika kao ni u odnosu na grad studiranja (Dubrovnik i Zagreb).

 Marija Urlić  (1), Marijana Briški (2) i Joško Sindik (2)
1) Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik
2) Institut za antropologiju, Zagreb