x
x

Medicinska naklada: Radiologija

  06.11.2023.

Sveučilišni udžbenik „Radiologija“, urednika prof. dr. sc. Borisa Brkljačića i prof. dr. sc. Vinka Vidjaka, pruža relevantne informacije o radiološkim uređajima i osnovama radiološke fizike, radiobiologiji, kontrastnim sredstvima u radiologiji i zaštiti od zračenja.

Medicinska naklada: Radiologija

Obuhvaća sva pojedinačna područja radiologije: neuroradiologija, radiologija glave i vrata, torakalna i kardijalna radiologija, radiologija krvnih žila i intervencijska radiologija, muskuloskeletna, abdominalna, urogenitalna i ginekološka radiologija, pedijatrijska radiologija, radiologija dojke i onkološka radiologija.

Nakladnik udžbenika je Medicinska naklada, a predstavljena je krajem listopada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta, Šalata 3 u Zagrebu.

Uz teorijske prikaze udžbenik sadržava brojne slike i tablice koje dopunjuju i ilustriraju tekst. Udžbenik je namijenjen ponajprije studentima, sa željom da im pomogne kada postanu mladi liječnici...