x
x

Između tehnoloških kompanija u zdravstvu najveći utjecaj ima Google

  14.09.2023.

FirstWord je nedavno anketirao 300 liječnika iz SAD-a i pet Europskih zemalja (Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) kako bi procijenio njihova stajališta o tome hoće li tehnološke tvrtke pozitivno utjecati na zdravstvo.

Između tehnoloških kompanija u zdravstvu najveći utjecaj ima Google

Na pitanje koja će od tehnoloških kompanija imati najveći utjecaj u zdravstvu, Google je na prvom mjestu za 34% ispitanih liječnika, Amazon je na drugom mjestu (19%), a odmah iza njega je Apple (16%). Gotovo petina ispitanih liječnika (19%) ne vjeruje da će bilo koja velikih kompanija imati veliki utjecaj u zdravstvu.

Postoje neke varijacije među specijalizacijama u mišljenju gdje će tehnološki divovi imati najpozitivniji utjecaj. Velike tehnološke tvrtke imat će najveći utjecaj na unapređenje kliničke prakse, na primjer putem centraliziranog pohranjivanja podataka o pacijentima, većem angažmanu pacijenata te u edukaciji liječnika u virtualnoj i proširenoj stvarnosti za 43% kardiologa i 37% onkologa. Za 38% neurologa i reumatologa primjer je ubrzanje razvoja lijekova pomoću umjetne inteligencije (AI) i otkrivanja lijekova potaknutih strojnim učenjem te genomike i bioinformatike potpomognute 'velikim podacima'. Još 31% reumatologa i 28% endokrinologa smatra da će velike tehnološke kompanije imati najveći utjecaj na poboljšanje ishoda liječenja pacijenata i to kroz razvoj digitalnih alata kao što su pametni nosivi uređaji koji omogućuju kontinuirano praćenje pacijenata.

Većina ispitanih liječnika (77%) smatra da tehnologija koju pružaju velike tehnološke kompanije trenutno ima blagi do umjereni utjecaj na njihovu kliničku praksu. Udio liječnika koji utjecaj tehnologije smatra vrlo korisnim kreće se od samo 7% kardiologa do 17% reumatologa. Suprotno tome, neurolozi vide najmanji utjecaj, a 19% smatra da nema pozitivnog utjecaja.

Liječnike najviše brine uloga velikih tehnoloških kompanija u širenju medicinskih dezinformacija (28%) te komercijalizaciji zdravstvene skrbi (27%). Jedna petina je najviše zabrinuta da će uključivanje tehnoloških kompaija u zdravstvo dovesti do smanjenja uloge koju liječnici imaju u liječenju i praćenju pacijenata. 16% ispitanih liječnika brine i povjerljivost podataka o pacijentima. Samo 9% ispitanika nije zabrinuto oko uloge tehnoloških kompanija u zdravstvu.

Gledajući po specijalnostima, medicinske dezinformacije najveća su briga za 35% ispitanih endokrinologa i reumatologa te 28% onkologa.

Izvor: First Word