x
x

Nove ESH smjernice za arterijsku hipertenziju 2023.

  08.08.2023.

Unatoč velikom broju nacionalnih i međunarodnih smjernica za liječenje arterijske hipertenzije diljem svijeta, istraživanja provedena u općoj populacije pokazuju da se smjernice dobro ne provode. I dalje se u rutinskoj kliničkoj praksi nedovoljno mjere vrijednosti arterijskog tlaka, koje su osnovma pretpostavka za dijagnozu i liječenje. Kontrola hipertenzije je često ispod optimalne, čak i kad se radi o konzervativnim ciljnim vrijednostima kao što je sistolički/dijastolički krvni tlak <140/90 mm Hg.

Nove ESH smjernice za arterijsku hipertenziju 2023.

Nove smjernice za liječenje arterijskog tlaka su usmjerene na provedbu preporuka za točnu dijagnozu i strategije za poboljšanu kontrolu oboljelih od arterijske hipertenzije. S obzirom na ogroman zdravstveni, društveni i financijski teret koji nosi neliječena hipertenzija imperativ za kliničare i sve odgovorne je bolja dijagnostika i liječenje oboljelih od arterijske hipertenzije, a nove, detaljne smjernice bi to trebale i omogućiti.

Nove Smjernice Europskog udruženja za hipertenziju za 2023. godinu objavljene su na 32nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (https://esh2023.eu/) koji je održan u Milanu od 23. do 26. lipnja 2023.

Smjernice su dostupne na https://doi.org/10.1097/hjh.0000000000003480

Klasifikacija arterijskoga tlaka prema smjernicama ESH-a (engl. European Society for Hypertension), Europsko društvo za arterijsku hipertenziju

Klasifikacija

Sistolički AT (mmHg)

Dijastolički AT (mmHg)

Optimalni arterijski tlak

< 120

< 80

Normalni arterijski tlak

120 – 129

80 – 84

Visoko normalni arterijski tlak

130 – 139

85 – 89

Hipertenzija I. stupnja

140 – 159

90 – 99

Hipertenzija II. stupnja

160 – 179

100 – 109

Hipertenzija III. stupnja

≥ 180

≥ 110

Izolirana sistolička hipertenzija

≥ 140

< 90

Mancia Chairperson G, Kreutz Co-Chair R, Brunström M i sur; Authors/Task Force Members:. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension Endorsed by the European Renal Association (ERA) and the International Society of Hypertension (ISH). J Hypertens. 2023 Jun 21. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. 

Whelton PK, Flack JM, Jennings GLR, Schutte AE, Wang JG, Touyz RM. Editors' Commentary on the 2023 ESH Management of Arterial Hypertension Guidelines. Hypertension. 2023 Jun 24. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21592.

Izvor: kardio.hr