x
x

Novi psihoterapijski 'zlatni standard' za kroničnu bol

  22.06.2024.

Novo istraživanje pokazalo je da jedna kura liječenja terapijom emocionalne svijesti i ekspresije (engl. emotional awareness and expression therapy EAET) je bilo povezano sa značajno većim smanjenjem ozbiljnosti kronične boli od kognitivno-bihevioralne terapije (engl. cognitive-behavioral therapy KBT), trenutnog psihoterapeutskog zlatnog standarda.

Novi psihoterapijski 'zlatni standard' za kroničnu bol

Većina ljudi s kroničnom boli uopće ne razmišlja o psihoterapiji. U ovoj studiji je pacijentima bilo dopušteno nastaviti uzimati lijekove protiv bolova i drugih komorbiditeta tijekom studije, oni koji su primili EAET imali su veća poboljšanja u bolovima, depresiji i anksioznosti.

EAET je prvi put korišten početkom 2010-ih. U terapiji se od pacijenata traži da se prisjete teškog ili traumatičnog sjećanja, uključe se u iskustvo osjećaja povezanih emocija u tijelu, izraze te osjećaje riječima i oslobode ih ili otpuste. Pacijenti uče da je percepcija boli u mozgu pod snažnim utjecajem izbjegavanja tuge, straha, bijesa ili krivnje.

To je u suprotnosti s KBT-om, koji se smatra trenutnim zlatnim standardom za kroničnu bol, a koji uči pacijente da poboljšaju sposobnost toleriranja boli pomoću vođenih slika, opuštanja mišića i drugih vježbi te da prilagode svoje razmišljanje kako bi promijenili način na koji razmišljaju o boli.

Iako su prethodne studije pokazale da je EAET učinkovit u smanjenju boli kod fibromijalgije i kronične mišićno-koštane boli, boli u zdjelici i glavi, većina je uključivala prvenstveno mlađe, ženske pacijentice.

"Ovo istraživanje je prva sveobuhvatna procjena EAET-a, u medicinski ili psihijatrijski složenom, rasno i etnički raznolikom, starijem uzorku koji se sastoji pretežno od muškaraca", napisali su istraživači.

Ispitivanje je obuhvatilo 126 veterana (92% muškaraca; 55% crnaca ili Afroamerikanaca) u dobi od 60 do 95 godina s najmanje 3 mjeseca bolova u mišićno-koštanom sustavu. Više od dvije trećine pacijenata imalo je psihijatrijsku dijagnozu, a oko jedne trećine posttraumatski stresni poremećaj (PTSP). Gotovo svi su imali bolove u leđima, a mnogi su imali bolove na više mjesta.

Svaki pacijent je imao jednu individualnu sesiju od 90 minuta i osam dodatnih grupnih sesija od 90 minuta.

Pacijenti su zamoljeni da ocijene svoju bol koristeći ljestvicu od 0-10 u Kratkom popisu boli (engl. Brief Pain Inventory  BPI) prije početka liječenja, na kraju devet sesija (u 10. tjednu) i 6 mjeseci nakon završetka sesija. Osnovni BPI rezultat za obje skupine bio je srednja vrijednost od oko 6.

Nakon tretmana, ljudi u skupini EAET naspram CBT imali su srednje smanjenje od dva boda u odnosu na smanjenje od 0,60 na BPI ljestvici. Klinički značajno smanjenje boli — definirano kao smanjenje od ≥ 30 % — zabilježeno je u 63 % pacijenata s EAET-om naspram 17 % pacijenata s KBT-om (omjer izgleda [OR], 21,54; P < 0,001).

Nakon 6 mjeseci prosječno smanjenje bilo je 1,2 za EAET skupinu u usporedbi s 0,25 za CBT skupinu, a 40% EAET skupine prijavilo je klinički značajno smanjenje boli.

Nešto više od trećine (35%) veterana koji su primali EAET prijavilo je najmanje 50% smanjenje boli u 10 tjedana u usporedbi sa 7% onih koji su primali KBT. Nakon 6 mjeseci, 16% ispitanika iz EAET grupe prijavilo je prepolovljenje boli.

EAET je također bio bolji od KBT-a u smanjenju anksioznosti, depresije i simptoma PTSP-a nakon 10 tjedana.