x
x

Dvije godine provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća

  30.01.2023.

Dostupni podaci pokazuju kako su u dvije godine provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća otkrivene 134 osobe sa zloćudnim promjenama na plućima.

Dvije godine provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća

Pola novootkrivenih slučajeva je izliječeno.

Odaziv na CT pregled prsnog koža je bio 95%.

Na ovakav pregled je bilo upućeno više od 13000 pacijenata.

Za probir i rano otkrivanje raka pluća koristi se CT niske doze zračenja prsnoga koša (LDCT).

Takav CT je zasad dostupan u 16 bolnica u Hrvatskoj.

Hrvatska je prva u Europi pokrenula ovakav nacionalni program i jedna je od prve tri zemlje na svijetu.

U provedbi je ključna uloga obiteljskih liječnika jer upravo oni određuju koje će pacijente poslati na CT dijagnostiku.

Kandidati su pušači od 50 do 75 godina ili osobe te dobi koje su prestale pušiti u zadnjih 15 godina.

U sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka pluća se koristi digitalna platforma preko koje se pacijente upućuje na dijagnostiku te detaljno očitanje CT nalaza uz pomoć softvera baziranog na umjetnoj inteligenciji.

Od raka pluća u Hrvatskoj svake godine oboli oko 5000 ljudi.

Sve više obolijevaju mlađi pacijenti i nepušači, posebno među ženskom populacijom.

Ministarstvo zdravstva