x
x

Mjerenje sastava tijela i njegov značaj u liječenju onkoloških bolesnika

  02.03.2024.

Mjerenje sastava tijela i njegov značaj u liječenju onkoloških bolesnika, članak je objavljen u časopisu Libri oncologici. Sastav tijela procjenjuje udio pojedinih komponenti: vode, masti, kostiju i mišićnog tkiva u tijelu. Procjena omjera pojedinih tjelesnih komponenti i procjena stanja uhranjenosti bitni su za liječnike jer mogu ukazati na prisutnost zdravstvenih stanja i potencijalnih zdravstvenih rizika.

Mjerenje sastava tijela i njegov značaj u liječenju onkoloških bolesnika

Promjene u sastavu tijela mogu ukazati na postojanje određenih zdravstvenih stanja i rizika. Iako su trenutno dostupne brojne metode za kvantitativnu procjenu sastava tijela, svaka od njih ima svoja ograničenja.

Direktne metode analiziraju tijelo od atomske do stanične razine, no nisu široko dostupne. Najčešće se upotrebljavaju indirektne metode zbog njihove dostupnosti i jednostavnosti. Jedna od tih metoda, koja je našla široku primjenu u kliničkim ispitivanjima i svakodnevnoj praksi, a pokazala se i vrlo vrijednom u onkoloških bolesnika, je bioelektrična impedanca. Pokazalo se da se procijenjena masa i volumen mišića mjereni bioelektričnom impedancom mogu povezati sa toksičnošću kemoterapije i ukupnom prognozom bolesnika, nezavisno od sijela primarnog tumora. Pokazalo se da se izračunati fazni kut može koristiti kao snažan prognostički faktor za određene ishode, kao i nezavisni prognostički faktor u bolesnika sa uznapredovalim malignomima. Sastav tijela je također povezan i s kvalitetom života onkoloških bolesnika, a brojna istraživanja su pokazala značajan utjecaj na različite poddomene kvalitete života. Mjerenje sastava tijela i informacije koje ono pruža mogu se upotrijebiti za razvijanje različitih kliničkih intervencija koje mogu pomoći onkološkim bolesnicima da žive duže i kvalitetnije.

Mirjana Pavlović Mavić, Petra Linarić, Ljubica Vazdar, Ana Tečić Vuger,  Petra Jakšić, Robert Šeparović