x
x

Psorijaza i psorijatični artritis pokazuju karakteristične mikrobiome kože

  15.02.2023.

U studiji objavljenoj u Annals of the Rheumatic Diseases raznolikost bakterija u oštećenoj i neoštećenoj koži pacijenata s psorijazom (PsO) sa ili bez psorijatičnog artritisa (PsA) bila je značajno niža nego kod kože zdravih pojedinaca.

Psorijaza i psorijatični artritis pokazuju karakteristične mikrobiome kože

U studiji objavljenoj u Annals of the Rheumatic Diseases, istraživači su regrutirali 23 pacijenta s PsO i 31 s PsA iz dermatoloških i reumatoloških klinika na NYU Grossman School of Medicine/NYU Langone Health u New Yorku. Dodatnih 20 zdravih osoba bez povijesti PsA ili PsO regrutirano je u svrhu kontrole. Svi sudionici bili su u dobi od 18 godina i stariji, a više od 75% bili su bijelci. Muškarci su činili 65,4%, 47,8%, odnosno 55,0% PsA, PsO i kontrolne skupine.

Istraživači su prikupili briseve kože s lezija i briseve kože bez lezija pojedinaca s PsO i PsA te s gornjih i donjih ekstremiteta zdravih kontrolnih ispitanika. Analiza mikrobiote obuhvatila je 148 uzoraka koji su analizirani 16S rRNA sekvenciranjem.

Raznolikost mikrobioma bila je značajno veća u zdravoj koži, u usporedbi s psorijatičnom kožom s lezijama i bez lezija (P < 0,05 za obje). Točnije, razine Cutibacterium i Kocuria bile su značajno više u zdravoj koži nego u psorijatičnoj koži (P = 0,016 odnosno P = 0,011), dok je psorijatična koža pokazala više razine Staphylococcusa.

Nisu primijećene značajne razlike u mikrobiomu između lezijskih i nelezijskih uzoraka PsO i PsA. Saznanje da je mikrobiom kože s psorijazom bez lezija sličnije koži s psorijazom s lezijama nego zdravoj koži bilo je neočekivano i ukazuje na razvoj mikrobne disbioze u koži s psorijazom neovisno o prisutnosti lezija.

Razine Corynebacterium u uzorcima PsA bez lezija bile su značajno povišene, u usporedbi s uzorcima PsO bez lezija (P < 0,05), što sugerira moguću ulogu mikroba kao biomarkera za napredovanje bolesti.

Rezultati podupiru ulogu mikrobioma kože u patogenezi psorijaze.