x
x

Mikrobiota nosa prediktor recidiva kroničnog rinosinusitisa s nazalnim polipima

  02.03.2022.

Kronični rinosinusitis s nazalnim polipima ima značajan utjecaj na kvalitetu života pacijenata, a temeljni mehanizam bolesti nije dobro poznat i mogućnosti liječenja su ograničene. Studija o mikrobiomu nosa pomogla je istraživačima predvidjeti ponavljajuće polipe u bolesnika s kroničnim rinosinusitisom s više od 90% točnosti.

Mikrobiota nosa prediktor recidiva kroničnog rinosinusitisa s nazalnim polipima

Nedavne studije su otkrile da je mikrobiota nosa u bolesnika s kroničnim rinosinusitisom s nazalnim polipima duboko promijenjena i povezana sa sistemskom upalom. Međutim, malo se zna o tome može li se mikrobiota upotrijebiti za predviđanje recidiva nosnih polipa. Ova studija imala je za cilj utvrditi mogu li se promijenjeni sastojci mikrobiote nosa koristiti kao biomarkeri za predviđanje recidiva kroničnog rinosinusitisa s nazalnim polipima.

U studiji znanstvenici su pregledali uzorke nazalnih briseva od 85 odraslih osoba s kroničnim rinosinusitisom s nazalnim polipima koji su bili podvrgnuti endoskopskoj operaciji sinusa između kolovoza 2014. i ožujka 2016. u jednom centru u Kini. Istraživači su izvršili analizu bakterija i sekvenciranje gena na svim uzorcima.

Bolesnici su bili u dobi od 18 − 73 godine, prosječne dobi od 46 godina, a uključivali su 64 muškarca i 21 ženu. Od ukupnog broja, 39 osoba imalo je recidiv, a 46 nije. Pokazala se značajna razlika u sastavu mikrobiote kod pacijenata s ponavljajućim kroničnim rinosinusitisom s nazalnim polipima i kod onih sa neponavljajućim. Istraživači ističu da bi različita mikrobiota nosa mogla biti prediktivni biljeg rizika za budući ponovni nastanak nosnih polipa.

Mikrobiom nosa nedovoljno je istražen izvor kliničkih varijacija u kroničnom rinosinusitisu s nazalnim polipima  i predstavlja novi terapeutski cilj za buduću prevenciju i liječenje.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: