x
x

NAFLD je snažno povezana s psorijazom

  09.04.2023.

Pacijenti s kroničnom plak psorijazom suočeni su s gotovo dvostruko većim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre (NAFLD), a rizik je veći kod onih s težim zahvaćanjem kože – a vjerojatno i kod onih s psorijatičnim artritisom (PsA).

NAFLD je snažno povezana s psorijazom

11 opservacijskih studija uključenih u meta-analizu zadovoljilo je stroge kriterije, uključujući dijagnozu psorijaze i PsA na temelju objektivnih kriterija, NAFLD potvrđenu biopsijom jetre i snimanjem. Iz ovih 11 studija dostupni su zbirni podaci za 249 333 bolesnika s psorijazom, od kojih je 49% imalo NAFLD, a 1 491 402 su bile zdrave kontrolne skupine. Među kontrolnima, 36% je imalo NAFLD. Četiri studije bile su iz Sjeverne Amerike, četiri iz Europe i tri iz Azije.

U objedinjenim podacima, rizik od NAFLD-a među onima s psorijazom u odnosu na zdrave kontrolne skupine bio je tek nešto manji od dvostrukog povećanja (omjer izgleda, 1,96; 95% CI, 1,70-2,26; P < ,001). Kada je stratificiran prema studijama koje su potvrdile NAFLD biopsijom u odnosu na ultrazvučni pregled, nije bilo značajne heterogenosti.

Osam studija uključivalo je analizu relativnog rizika u kontekstu težine kožnih lezija definiranih indeksom područja psorijaze i težine (PASI). U odnosu na one bez NAFLD-a, psorijatični pacijenti s NAFLD-om imali su značajno veću srednju vrijednost PASI rezultata na zbirnoj analizi razlike ponderirane srednje vrijednosti (OR, 3,93; 95% CI, 2,01-5,84; P < 0,0001).

Za PsA u odnosu na odsutnost PsA u pet studija koje su uspoređivale rizik između ove dvije skupine, rizik od NAFLD-a je opet bio gotovo dvostruko veći.

Ovo istraživanje je također uključivalo analizu rizika od NAFLD-a prema težini psorijaze. Iako je rizik još uvijek bio značajan među onima s blagom bolešću (HR, 1,18; 95% CI, 1,07-1,30), bio je gotovo dvostruko veći u onih s umjerenom do teškom psorijazom (HR, 2,23; 95% CI, 1,73-2,87).

Autori su naveli da su mehanizmi na kojima se temelji povezanost između psorijaze i NAFLD-a nepoznati, ali se sumnja na "metaupalu". Izlučivanje proupalnih, protrombotičkih i medijatora oksidativnog stresa u psorijatičnoj koži i masnom tkivu moglo bi djelovati sustavno i promicati inzulinsku rezistenciju i druge metaboličke poremećaje koji potiču razvoj i progresiju NAFLD-a.

Nalazi ove meta-analize otvaraju put za nove, velike, prospektivne i histološki utemeljene studije. Nije jasno uzrokuje li psorijaza bolest masne jetre ili obrnuto, ali kliničari bi trebali biti svjesni ove povezanosti.

Izvor: Medscape