x
x

Terapijski pristup psorijazi – drugi dio: fototerapija i fotokemoterapija

  01.04.2024.

Psorijaza je kronična, sustavna upalna bolest koja zahvaća 125 milijuna ljudi diljem svijeta. Prevalencija bolesti razlikuje se među različitim populacijama te iznosi od 0,51 do 11,4 %, dok je u Hrvatskoj zahvaćeno 1,6 % cjelokupnog stanovništva. Psorijaza, zbog fizičkog i psihičkog opterećenja te utjecaja na radnu sposobnost pacijenta, smanjuje kvalitetu života usporedivo kardiovaskularnim ili malignim bolestima.

Terapijski pristup psorijazi – drugi dio: fototerapija i fotokemoterapija

Poželjno je da suvremena terapija psorijaze ima dugoročnu učinkovitost i dobar sigurnosni profil, a danas obuhvaća upotrebu lokalne i sustavne terapije, kao i fototerapije i fotokemoterapije.

Fototerapija se provodi izlaganjem sunčevoj svjetlosti te ultraljubičastom A i B zračenju, dok konvencionalna fotokemoterapija podrazumijeva zajedničku upotrebu ultraljubičastog zračenja i fotosenzibilizirajućeg lijeka. Oba su se oblika terapije pokazala iznimno učinkovitima, posebice pri njihovoj kombiniranoj primjeni s određenim lokalnim ili sustavnim lijekovima. 

Fototerapija je prvi izbor u liječenju kapljične psorijaze, a izuzetno je korisna metoda liječenja vulgarne psorijaze, kao i drugih dermatoloških oboljenja. Uskospektralna UVB fototerapija pokazala se kao izvrsna metoda liječenja blage do umjereno teške psorijaze koja, uz pravilnu indikaciju i praćenje smjernica i protokola, ima dobru učinkovitost te mali broj nuspojava, dok je fotokemoterapija također učinkovita, no ima veću učestalost nuspojava. Fototerapija se može uspješno kombinirati s lokalnim pripravcima ili sustavnim antipsorijatičnim lijekovima, no nikad s ciklosporinom. Fototerapija je, zbog povoljne cijene, isplativ i dobar odabir liječenja  posebice u zemljama nižeg socioekonomskog standarda, gdje je sustavna terapija ograničena ili nedostupna. Najveći nedostatci fototerapije jesu nepraktičnost bolesniku zbog svakodnevne potrebe dolaženja na tretman, kao i kronično oštećenje kože i kumulativno povećana incidencija tumora kože.

U današnje vrijeme je, također, sve više zastupljen holistički pristup liječenju psorijaze poput balneofototerapije, zahvaljujući kojoj su brojne zemlje postale poznata odredišta lječilišnog turizma.

 Dora Sopta, Nika Hlača, Marijana Vičić