x
x

Informacijsko komunikacijske tehnologije i kvaliteta života starijih osoba

  31.01.2023.

S ciljem da se istraži utjecaj informacijsko komunikacijske tehnologije na kvalitetu života starijih osoba u radu se analiziraju spoznaje temeljem pregleda znanstvene literature koja istražuje predmetnu temu.

Informacijsko komunikacijske tehnologije i kvaliteta života starijih osoba

Pretražene su znanstvene baze Wos i Scopus korištenjem ključnih riječi „ICT“ and „elderly“ and „life quality“. Nakon filtriranja u analizu je uključeno ukupno 28 znanstvenih radova.

Analizom radova identificirano je nekoliko bazičnih tema. Prva se odnosi na specificiranje područja pomoći starijim osobama putem informacijsko komunikacijske tehnologije, druga na vrstu tehnologije koja probleme na tim područjima može riješiti te treća, vrlo važna, problematika prihvaćanja te tehnologije od strane starijih osoba.

Utvrđeno je kako informacijsko komunikacijska tehnologija može pomoći starijim osobama kao potpora kod narušenog zdravlja (prisutne kronične bolesti, afektivni poremećaji, demencije) te kao pomoć u prevenciji njihovog fizičkog ozljeđivanja prilikom pada. Pored toga, utvrđen je i direktni doprinos tehnologije njihovoj neovisnosti i kvalitetnijem životu kroz osiguranje komunikacije s okolinom i uključenosti u društveni život. Kao osnovni razlozi neprihvaćanja informacijsko komunikacijske tehnologije navode se: averzija prema učenju i savladavanju novih stvari, dodatni troškovi i nedostupnost interneta.

Da je problematika socijalne uključenosti starijih osoba kroz njihovu edukaciju u prihvaćanju novih tehnologija i te kako bitna i značajna potvrđuje i trenutna situacija s pandemijom COVID -19 u kojoj se svijet nalazi.

VEZANI SADRŽAJ > <