x
x

Kliničke smjernice, bolja komunikacija i telemedicina za bolju skrb

  27.10.2023.

Kako poboljšati vrijednost zdravstvene zaštite i ubrzati transformaciju pružanja zdravstvene zaštite te osigurati dostupnu, kvalitetnu i učinkovitu zdravstvenu zaštitu za sve?

Kliničke smjernice, bolja komunikacija i telemedicina za bolju skrb

Liječnici mogu doprinijeti poboljšanju vrijednosti zdravstvene zaštite i ubrzati transformaciju pružanja zdravstvene zaštite na sljedeće načine:

• Usvojiti dokazane kliničke smjernice: Dokazane kliničke smjernice pružaju najbolje dokaze o tome kako liječiti određene bolesti ili stanja.

• Učinkovito komunicirati s pacijentima: Pacijenti moraju biti dobro informirani o svojoj bolesti ili stanju kako bi mogli donositi informirane odluke o svojoj skrbi.

• Koristiti alternativne oblike zdravstvene skrbi: Alternativni oblici zdravstvene skrbi, kao što su telemedicina i virtualna medicina, mogu biti učinkovit i pristupačan način pružanja zdravstvene skrbi.

• Surađivati s drugim pružateljima zdravstvene zaštite: Svi pružatelji zdravstvene zaštite moraju bolje surađivati kako bi pacijentu osigurali svu potrebnu skrb.