x
x

Stres i otpornost roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA)

  30.05.2024.

Istraživanje je provedeno s ciljem uvida u razine stresa i otpornosti roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) te njihove korelacije s nepoželjnim ponašanjima, komunikacijom, interesom za druge i rigidnim rutinama kod djece s PSA.

Stres i otpornost roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA)

U istraživanju je sudjelovalo 70 roditelja djece s PSA. Utvrđena je umjerena razina stresa i umjereno visoka razina otpornosti roditelja. Među ispitivanim obilježjima djeteta, nepoželjna ponašanja pokazuju najznačajniju statističku povezanost s roditeljskim stresom i otpornošću. Nepoželjna ponašanja više su prisutna u obiteljima gdje je veći opći i roditeljski stres, a slabija otpornost, preciznije, u obiteljima sa siromašnijom komunikacijom, otežanim nošenjem s problemima, te sa slabijom povezanosti među članovima obitelji.

Komunikacija djeteta s PSA ne korelira sa stresom i otpornošću roditelja. Interes djeteta za druge u korelaciji je sa stresom i obiteljskom povezanošću, dok su rutine djeteta s PSA u korelaciji s nekim faktorima otpornosti roditelja.

Rezultati ukupno sugeriraju da bi programi podrške roditeljima trebali uključivati aktivnosti kojima se jača svijest o vlastitim snagama, povećava povezanost unutar obitelji, obogaćuje komunikacija i konstruktivno rješavanje problema, a sve to u svrhu, kako smanjenja stresa unutar obitelji, tako i povećanja otpornosti obitelji i funkcioniranja djeteta s PSA.

Anamarija Žic Ralić, Ivana Matišić