x
x

Smjernice za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi

  04.05.2023.

Pravilna prehrana iznimno je važna u prevenciji šećerne bolesti i regulaciji glikemije. Šećerna bolest ubraja se u kategoriju bolesti koje se uspješno mogu prevenirati, dobro liječiti te im se može spriječiti ili odgoditi razvoj kroničnih komplikacija.

Smjernice za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi

Edukacija o pravilnoj prehrani treba biti individualno prilagođena, pri čemu treba obratiti pozornost na dob bolesnika, način života, socioekonomski status, tjelesnu aktivnost i komplikacije vezane uz šećernu bolest.

Kod šećerne bolesti promjena životnih navika, što uključuje pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i regulaciju tjelesne mase, može uvelike pridonijeti regulaciji glikemije, a u tipu 2 u nekim slučajevima može dovesti i do njene remisije.

Smjernice su rezultat suradnje zdravstvenih stručnjaka koji sudjeluju u liječenju i edukaciji osoba koje boluju od šećerne bolesti. Utemeljene su na dokazima, prema metodologiji GRADE (engl. grading of recommendations, assessment, development and evaluation) koja uz snagu dokaza opisuje i razinu preporuke.

Temeljni zaključci ovih smjernica odnose se na procjenu nutritivnih potreba te primjenu medicinske nutritivne terapije, individualno prilagođene osobama sa šećernom bolešću kao i onima koji imaju i neke od vezanih komorbiditeta.

Eva Pavić, Valentina Rahelić, Željko Reiner, Darija Vranešić Bender, Ivica Vrdoljak, Irena Martinis, Nikola Mesarić, Sanja Klobučar, Maja Baretić, Silvija Canecki Varžić, Monika Vidović, Vilma Kolarić, Zrinka Mach, Miro Bakula, Ana Marija Liberati Pršo, Željko Krznarić, Dario Rahelić

VEZANI SADRŽAJ > <