x
x

Sveučilišna klinika "Vuk Vrhovac" - Centar izvrsnosti

  16.11.2022.

Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju "Vuk Vrhovac" dobila je međunarodno i domaće priznanje za Centar izvrsnosti.

Sveučilišna klinika "Vuk Vrhovac" - Centar izvrsnosti

Klinika ima dugogodišnju tradiciju u skrbi osoba s dijabetesom, a priznanjem Međunarodne dijabetičke federacije postala je jedan od rijetkih Centara izvrsnosti u ovom dijelu Europe.

Klinika skrbi o šećernoj bolesti te o svim segmentima te bolesti, pa osobama sa šećernom bolesti pruža sveobuhvatnu skrb - procjenu kardiovaskularnih, nefroloških, oftalmoloških i neuroloških komplikacija.

To znači da osobe s dijabetesom na jednom mjestu mogu dobiti dobru regulaciju te bolesti i svih pratećih rizičnih čimbenika i komplikacija.

U većini dijabetoloških centara osobe s dijabetesom pregledavaju dijabetolozi i endokrinolozi, a specifičnost Klinike je da osim 23 dijabetologa, ima i dva kardiologa-angiologa, tri oftalmologa, tri neurologa, specijalista kliničke imunologije i reumatologije, logopeda, psihologa i medicinske sestre edukatore.

Klinika planira i početak rada mobilnih timova koji bi odlazili potencijalnim i postojećim bolesnicima kako bi liječenje što prije počelo.

Sveučilišna klinika "Vuk Vrhovac"