x
x

Mentalni poremećaji su u Hrvatskoj na 9. mjestu u ukupnom broju hospitalizacija

  11.10.2022.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) za 2020. godinu pokazuju kako su mentalni poremećaji na 9. mjestu u ukupnom broju hospitalizacija, s udjelom od oko 6%.

Mentalni poremećaji su u Hrvatskoj na 9. mjestu u ukupnom broju hospitalizacija
Prema izvješću HZJZ-a, u zadnjih 25 godina je porastao i broj psihijatara u Hrvatskoj: 1997. ih je bilo 244, a 2020. godine 551.

U broju hospitalizacija na psihijatrijskim odjelima prednjače poremećaji uzrokovani alkoholom, s udjelom od 17,6%.

U najvećem broju slučajeva je riječ o muškarcima.

Žene su bile najčešće hospitalizirane zbog depresije.

Po udjelu u broju dana bolničkog liječenja kod oba spola znatno je prednjačila shizofrenija s udjelom od 28%.

U dječjoj dobi teže psihičke tegobe češće pogađaju dječake, pa ih je u dobi do 9 godina bilo dvostruko više nego kod djevojčica.

Najčešći razlozi su specifični razvojni poremećaji, poput poremećaja razvoja govora i jezika.

U dobi od 10 do 19 godina više psihičkih poremećaja imale su djevojčice, a najčešći su to emocionalni poremećaji, poremećaji ponašanja, prolazni psihotični poremećaji, reakcije na stres i poremećaji hranjenja.

U ambulante primarne zdravstvene zaštite 2020. godine s mentalnim teškoćama javilo se više od milijun osoba, a svaka druga je bila u dobi od 20 do 64 godine.

Prema izvješću HZJZ-a, u zadnjih 25 godina je porastao i broj psihijatara u Hrvatskoj: 1997. ih je bilo 244, a 2020. godine 551.

U istom razdoblju se ukupan broj psihijatrijskih postelja smanjio za 20%.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, www.hzjz.hr