x
x

Pušenje i mikrobiota sline

  06.12.2023.

Promjene mikrobiote sline uzrokovane pušenjem mogu utjecati na metaboličke putove i povećati rizik od bolesti povezanih s pušenjem. Pušači koji prestanu pušiti dulje od 5 godina obično imaju profile mikrobiote sline usporedive s onima koji nikada nisu pušili.

Pušenje i mikrobiota sline

Autori ove studije su analizirali zdravstvene informacije i podatke o sastavu mikrobiote sline 1601 odraslog sudionika u studiji mikrobioma zdravstvenog istraživanja u Južnom Tirolu (CHRIS) (CHRISMB); CHRIS je studija koja je u tijeku u Italiji. Prosječna dob ispitivane populacije bila je 45 godina; 53% bile su žene, a 45% sadašnji ili bivši pušači.

Istraživači su pretpostavili da bi promjene mikrobnog sastava sline bile povezane s pušenjem, s više prisutnih bakterija koje reduciraju nitrate, te da bi putevi redukcije nitrata bili smanjeni kod pušača.

Istraživači su identificirali 44 roda koji se razlikuju u mikrobioti sline sadašnjih pušača i nepušača. U pušača, sedam rodova u tipu Proteobacteria je smanjeno, a šest u tipu Actinobacteria je povećano u usporedbi s nepušačima; ti tipovi sadrže primarno aerobne i anaerobne sojeve.

Neke promjene mikrobiote bile su značajno povezane s dnevnim intenzitetom pušenja; rodovi iz razreda Betaproteobacteria (Lautropia ili Neisseria), Gammaproteobacteria (Cardiobacterium) i Flavobacteriia (Capnocytophaga) značajno se smanjio s povećanjem grama popušenog duhana po danu, mjereno u koracima od 5 g.

Pušenje je bilo povezano s promjenama u mikrobioti sline; put redukcije nitrata bio je značajno niži kod pušača u usporedbi s nepušačima, a ta su smanjenja bila u skladu s prethodnim studijama smanjenih kardiovaskularnih događaja kod bivših pušača.

Međutim, mikrobiota sline pušača koji su prestali pušiti najmanje 5 godina sličila je mikrobioti pojedinaca koji nikada nisu pušili.

Smanjena količina redukcijskih puteva mikrobnih nitrata kod pušača može pružiti dodatno objašnjenje za učinak pušenja na rizik od kardiovaskularnih i parodontnih bolesti, što je hipoteza koju bi trebalo testirati u budućim studijama.