x
x

Inhibitori aromataze i bisfosfonati smanjuju smrtnost od raka dojke

  David Čičić, dr. med.

  28.07.2015.

Dvije vrste lijekova, inhibitori aromataze i bisfosfonati, mogu smanjiti smrtnost od raka dojke kod postmenopauzalnih žena, a koristeći ih zajedno dodatno se može poboljšati ishod, zaključak je provedenih metaanaliza kliničkih istraživanja za svaku skupinu lijekova. Rezultati ove dvije metaanalize su objavljeni u časopisu The Lancet.

Inhibitori aromataze i bisfosfonati smanjuju smrtnost od raka dojke
Glavne nuspojave inhibitora aromataze su gubitak kosti i frakture, dok bisfosfonati reduciraju gubitak kosti i učestalost fraktura.

Međunarodna grupa onkologa je došla do rezultata da 5 godina terapije inhibitorima aromataze kod postmenopauzalnih žena s rakom dojke smanjuje desetogodišnju stopu smrtnosti od raka dojke za 40% u usporedbi s izostavljanjem endokrine terapije i 15% u odnosu na terapiju tamoksifenom. Dodatno, liječenje bisfosfonatima u trajanju od 2-5 godina smanjuje rizik za smrt od raka dojke kod postmenopauzalnih žena za 18%.

Podaci o inhibitorima aromataze su dobiveni analizom 9 randomiziranih istraživanja koja su obuhvatila 31.920 postmenopauzalnih žena s ranim, estrogen receptor pozitivnim rakom dojke, a koje su liječene inhibitorima aromataze ili tamoksifenom. Druga metaanaliza je obuhvatila 26 istraživanja sa sveukupno 18 766 žena koje su svrstane u grupu koja je liječena bisfosfonatima i grupu bez terapije bisfosfonatima.

„Oko dvije trećine svih žena s rakom dojke su u postmenopauzi i imaju tumore osjetljive na hormone, zbog čega bi upravo one mogle imati korist od oba lijeka,“ iznosi Richard Grey, glavni statističar za oba istraživanja i nadodaje kako ove dvije skupine lijekova ima nadopunjujuće djelovanje. Glavne nuspojave inhibitora aromataze su gubitak kosti i frakture, dok bisfosfonati reduciraju gubitak kosti i učestalost fraktura.