x
x

KBC Rijeka: multidisciplinarna ambulanta - Klinika za radioterapiju i onkologiju

  03.10.2022.

Povodom obilježavanja Dana ružičaste vrpce prve subote u listopadu s ciljem upozoravanja na važnost ranog otkrivanja raka dojke kako bi se povećao broj izlječenja, u KBC Rijeka od 3. listopada počinje s radom na Klinici za radioterapiju i onkologiju nova Ambulanta za suradne djelatnosti.

KBC Rijeka: multidisciplinarna ambulanta - Klinika za radioterapiju i onkologiju

Nova multidisciplinarna ambulanta omogućit će onkološkim pacijentima da na jednom mjestu obave više specijalističkih pregleda.

"Jedan od najvećih sadašnjih fokusa Klinike za radioterapiju i onkologiju je poboljšanje kvalitete života i uvjeta liječenja onkoloških bolesnika. Klinika za radioterapiju i onkologiju trenutno radi na više projekata koji za cilj imaju upravo navedeno", ističe v. d. predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju doc. dr. Ivana Mikolašević i dodaje da je jedan od projekata koje Klinika za radioterapiju i onkologiju radi i otvaranje Ambulante za suradne djelatnosti u suradnji s Klinikom za anesteziologiju i reanimatologiju (prof. dr. Alen Protić, doc. dr. Vlasta Orlić i suradnici), Zavodom za kliničku, zdravstvenu i organizacijsku psihologiju (Ivana Rede, prof.) i Zavodom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (prof. dr. Tea Schnurrer-Luke Vrbanić i suradnici).

Navedenim pristupom onkološki bolesnici više neće morati odlaziti na druge klinike i na drugi lokalitet (lokalitet Sušak) nego će sveobuhvatnu skrb dobiti u prostorima Klinike za radioterapiju i onkologiju.

Ova je multidisciplinarna ambulanta prvi u nizu projekata koje Klinika za onkologiju planira realizirati u tekućem periodu.

Izvor:  KBC Rijeka