x
x

Akcijski plan razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. - 2025.

  14.08.2022.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. Vlade Republike Hrvatske sadrži niz mjera i investicija namijenjenih poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite te racionalizaciji i održivosti zdravstvenog sustava. U sklopu reformske mjere C5.1. R2 Uvođenje novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove obveza je Ministarstva zdravstva izraditi kliničke smjernice i integrirati ih u e-smjernice u hrvatski zdravstveni sustav.

Akcijski plan razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. - 2025.
Izrada i primjena kliničkih smjernica u svakodnevnom radu ključan je instrument u unaprjeđenju i ujednačavanju kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo zdravstva kao nositelj nacionalnog zdravstvenog sustava ima za cilj osigurati zaštitu, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva.

U Republici Hrvatskoj ne postoji model primjene nacionalnih kliničkih smjernica što dovodi do mogućnosti neujednačene razine zdravstvene zaštite i neusporedivosti praćenja zdravstvenih ishoda.

Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava. Dobrobit pacijenta odnosno postizanje boljih zdravstvenih ishoda osnovni je cilj zdravstvene zaštite i jedan od parametara učinkovitosti zdravstvenog sustava.

U sklopu navedene reforme, a kao dio uvođenja novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove, izrada i primjena kliničkih smjernica u svakodnevnom radu ključan je instrument u unaprjeđenju i ujednačavanju kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Kliničkim smjernicama postiže se standardizacija i optimizacija kriterija i postupaka dijagnostike, liječenja i praćenja pacijenata što dovodi do ujednačene, učinkovite i sigurnije zdravstvene zaštite te racionalizacije troškova zdravstvenog sustava.

Ministarstvo zdravstva kao glavni nositelj ovoga projekta zajedno s partnerima će izraditi paket kliničkih smjernica, koje će se implementirati u sustav e-Smjernice kao dio digitalizacije zdravstvenog sustava.

Ciljevi Akcijskog plana

Opći ciljevi: Provedbom reformske mjere/projekta ujednačit će se kvaliteta zdravstvene zaštite i usporedivost praćenja zdravstvenih ishoda na nivou cijelog zdravstvenog sustava.

Specifični:

  • Donošenje nacionalnih standardiziranih kliničkih smjernica
  • Osigurana dostupnost kliničkih smjernica svim liječnicima kroz zdravstveni informatički sustav
  • Osigurano stručno usavršavanje liječnika
  • Omogućeno praćenje ishoda liječenja
  • Postizanje racionalizacije troškova u zdravstvenom sustavu