x
x

Zdravstvena zaštita temeljena na vrijednostima

  18.03.2023.

Zašto bi zdravstveni sustavi i organizacije u Hrvatskoj trebali pokretati svojevrsnu “revoluciju” temeljenu na vrijednostima? Trošak zdravstva u zemljama raste neodrživo (dvostruko više od stope BDP-a u razvijenim zemljama. Neproduktivnost zdravstvenih resursa sve je evidentnija. Zdravstvene politike ograničavaju širok pristup inovativnim terapijama ili zahtijevaju značajna ulaganja. S druge strane, ishodi liječenja pacijenata znatno se razlikuju u zemljama i među zemljama (do više od 30 puta).

Zdravstvena zaštita temeljena na vrijednostima

Zdravstveni sustavi suočeni su sa značajnim izazovima:

  • Veliki trošak resursa,
  • Pristup zdravstvenoj zaštiti ostaje nedovoljan
  • Sve veća kompleksnost (povećanje medicinskog znanja, složenosti medicinske prakse)
  • IT i digitalizacija (izazovi i mogućnosti)
  • Novi zahtjevi prema pružateljima usluga (starenje stanovništva, uključenost pacijenata i zahtjevi za transparentnošću kvalitete)
  • Povećanje konkurencije
  • Rastuće nezadovoljstvo zdravstvenih radnika, ali i s rastućim problemima u vezi s troškovima i ishodima liječenja pacijenata.

Intervencije i terapije ne daju uvijek pouzdanu korist pacijentima na načine koji su im važni. Ne mjeri se zadovoljstvo pacijenta na zadovoljavajući način kao važan dio praćenja ishoda liječenja. Ne postojanje registara kvalitete. Ulaganja u zdravstvo ne moraju nužno dovesti do poboljšanja ishoda liječenja pacijenata.

Sve to zapravo stavlja pred sustav zdravstvene zaštite koja je temeljena na vrijednosti izazov ujediniti sve dionike iza zajedničkog cilja pružanja zdravstvene zaštite koju ljudi žele i trebaju, a zadržati isti trošak ili je poboljšati. Pomaže osigurati da se ograničeni resursi u zdravstvenim sustavima usredotoče na intervencije visoke vrijednosti i omogućiti pristup inovacijama koje doista utječu na život pacijenata.

Imperativ je inovacije i pružanje zdravstvene zaštite koja nudi bolje ishode većem broju pacijenata, pod jednakim ili nižim troškovima. Ključno je pratiti i mjeriti put pacijenta od početka do kraja kroz cijeli zdravstveni sustav (i troškovno i procesno), a to bez mjerenja ishoda neće biti moguće.

Isto tako, ne manje važno je uspostaviti multidisciplinarni pristup suradnje pružatelja zdravstvenih usluga, nabave i dobavljača, radi postizanja boljih rezultata i ekonomične skrbi, što rezultira ekonomski najpovoljnijom ponudom, odnosno uspostavom kriterija za javnu nabavu temeljenu na vrijednosti (Value based procurement), što je win-win za sve dionike, zatim usredotočenost na vrijednost i na pacijenta uz fleksibilan i prilagodljiv pristup kupnji/prodaji. I EU direktive definiraju kao početnu točku na fokus na vrijednosti u javnoj nabavi (Dir. 2014/24/EU). Stvaranje jednog novog ekosustava temeljenog na vrijednosti.

Posljednjih desetak godina smatra se da zdravstvena skrb temeljena na vrijednosti (VBHC) predstavlja učinkovito sredstvo za poboljšanje učinkovitosti zdravstvenih usluga s fokusom na ishodu. To je model isporuke u kojem su davatelji usluga plaćeni na temelju zdravstvenih rezultata pacijenata. Pružatelji su nagrađeni kada se zdravlje njihovih pacijenata poboljša, smanjuju se učinci i učestalost kroničnih bolesti, a pacijenti mogu živjeti zdravijim životom. Takav pristup je stvarao poticaje za pružatelje zdravstvenih usluga da ponude najbolju skrb po najnižoj cijeni, što je rezultiralo uštedama u troškovima zdravstvene skrbi, a pacijenti dobivaju veću vrijednost za novac i povećanu kvalitetu skrbi i zadovoljstva pacijenata.

Sve navedeno kroz koncept „Value Based Healthcare-a“ donosi vrijednost za sve dionike zdravstvenog sustava.

Međutim, još mnogo toga treba učiniti u smislu široke implementacije VBHC-a, a zdravstveni menadžeri mogu odigrati ključnu ulogu u tome.

Izvor: Health Hub