x
x

Seksualna aktivnost nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

  05.12.2016.

Mogućnosti i ograničenja seksualne aktivnosti nakon ugradnje totalne endoproteze kuka te smjernice o osobitostima seksualnih odnosa objavljene su u Liječničkom vjesniku.

Seksualna aktivnost nakon ugradnje totalne endoproteze kuka

Ugradnja totalne endoproteze kuka bolesnicima s osteoartritisom kuka znatno smanjuje bol i povećava kvalitetu života. Bitan parametar kvalitete života o kojem liječnici rijetko razgovaraju s bolesnicima jest seksualna aktivnost, a interes bolesnikâ za tu temu postoji. Dapače, bolesnici koji su prije operacije imali otežane seksualne aktivnosti uzrokovane bolnošću i ograničenjem kretnja u zahvaćenom kuku nakon operacije ponovo imaju bezbolne i pokretljive kukove.

Operater nakon ugradnje totalne endoproteze kuka najčešće preporučuje ograničen opseg pokreta u kuku kako bi se prevenirala luksacija endoproteze. To stvara ograničenja u aktivnostima svakodnevnog života, sportskim aktivnostima te naravno u seksualnoj aktivnosti.

Cilj rada objavljenog u Liječničkom vjesniku je dati smjernice o osobitostima seksualnih odnosa kod bolesnica i bolesnika s ugrađenom totalnom endoprotezom kuka. Rehabilitacija ovih bolesnika trebala bi sadržavati i edukaciju o mogućnostima i ograničenjima tijekom seksualne aktivnosti.

Goran Bićanić, Katarina Barbarić, Krešimir Crnogaća, Tomislav Smoljanović, Darija Granec