x
x

Organizacija službe u modernoj psihijatriji - hrvatska situacija

  10.03.2012.

Sadašnji broj psihijatara nedovoljan je za Hrvatsku. Kod nas postoji ukupno 485 psihijatara i neuropsihijatara ili 1,09 na 10.000 stanovnika. Po europskim standardima u službi za mentalno zdravlje potreban je jedan psihijatar na 10.000 stanovnika, ne računajući tu na ovisnosti, na dječje i gerontopsihijatre, te na psihijatre privatnike.

Organizacija službe u modernoj psihijatriji - hrvatska situacija

Raspoređenost psihijatara po cijelom teritoriju RH je vrlo neravnomjerna, pa tako u Zagrebu imamo 215 psihijatara ili 2,45/10.000 stanovnika, što je zavidan broj. U velikom broju manjih županija taj broj je daleko ispod europskog prosjeka i iznosi 0,5 do 0,7/10.000 stanovnika. U Splitsko-dalmatinskoj županiji primjerice radi ukupno svega 35 psihijatara ili 0,75/10.000 stanovnika. Doda li se tome da je dostupnost službe na cjelokupnom teritoriju Županije (8% ukupne državne površine) vrlo loša, budući da izvan Splita djeluje svega nekoliko psihijatara, slika je još više uznemirujuća. Da bi se to konačno promijenilo za početak djelovanja na poboljšanju sadašnje katastrofalno organizirane psihijatrijske zaštite potrebno je:
1. neodložno započeti s osnivanjem psihijatrijskih timova pri Domovima zdravlja, koji će osnivati Centre za mentalno zdravlje
2. educirati populaciju i stručne djelatnike (radne terapeute, socijalne radnike, psihologe) o modernim koncepcijama ostvarivanja psihijatrijske zaštite, uključujući i značajno poboljšanje suradnje s obiteljskim liječnicima
3. poslati veći broj liječnika na specijalizaciju iz psihijatrije, kako bi se približili europskim standardima
4. osnovati prijelazne centre za rehabilitaciju kao alternativu psihijatrijskim bolnicama
5. djelovati na stvaranju mreže suradnih službi (socijalna skrb, uredi za zapošljavanje itd)

Nikola Jelovac
Psihijatrijska bolnica Ugljan


Rad prezentiran na 2. hrvatskiom kongresu o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji održanom od 9. do 11. veljače, 2012. godine u Zagrebu.

http://www.psihijatrija-prevencijairehabilitacija.com/program.htmlVEZANI SADRŽAJ > <