x
x

Pušenje cigareta među adolescentima u Distriktu Brčko, BiH

  10.10.2016.

Cilj rada bio je utvrditi učestalost pušenja cigareta među adolescentima u javnim školama Distrikta Brčko u odnosu prema spolu, dobi i mjestu stanovanja. U presječnoj studiji, zasnovanoj na ESPAD-ovu upitniku (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) prilagođenom ovom istraživanju, sudjelovalo je 4188 ispitanika osnovnih i srednjih škola.

Pušenje cigareta među adolescentima u Distriktu Brčko, BiH

Podaci su prikupljani s pomoću upitnika pripremljenih za svakog ispitanika. Značajno je manji broj ispitanika koji puše nego onih koji ne puše cigarete (p < 0,001), dok s obzirom na spol češće puše adolescenti od adolescentica (p = 0,012). U odnosu prema mjestu stanovanja utvrđeno je da značajno veći broj ispitanika sa sela puši cigarete od onih iz grada (p < 0,001).

Više od polovice ispitanika koji puše, neovisno o spolu, popušilo je prvu cigaretu u dobi do 13. godine. Do te dobi adolescentipočinju pušiti češće nego adolescentice (p < 0,001). U dobi od 15 i 16 godina adolescentice počinju pušiti češće nego adolescenti (p < 0,001). Svaki drugi ispitanik koji je pušio cigarete, neovisno o mjestu stanovanja, činio je to u dobi do 13. godine, s tim što su u toj dobi češće pušili ispitanici sa sela (p < 0,001). Od 895 ispitanika koji su pušili u posljednjih 30 dana njih 259 ili 30,3% pušilo je samo jednu cigaretu na tjedan, 1 – 5 ­cigareta na dan pušila su 162 ili 18,1%, 168 ili 18,8% ispitanika pušilo je 6 – 10 cigareta na dan, 11 – 20 cigareta na dan puši 146 ili 16,3%, a svakodnevno puši 160 ili 17,9% ispitanika.

Iako je 42,8% ispitanika koji su bilo kada pušili cigarete statistički značajno manje od 57,2% ispitanika koji nisu pušili, taj broj zabrinjava s obzirom na to da je riječ o osjetljivoj populaciji i činjenici da je svaki drugi počeo pušiti već u dobi do 13. godine.

Anto Domić, Husref Tahirović, Mojca Čižek Sajko