x
x

Kvaliteta života u osoba starije životne dobi nakon prijeloma bedrene kosti

  15.08.2017.

Čimbenici rizika 30-dnevnog mortaliteta u bolesnika starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti - plan istraživanja objavljen u časopisu Medica Jadertina.

Kvaliteta života u osoba starije životne dobi nakon prijeloma bedrene kosti

Cilj: Osnovni je cilj istraživanja procjena i usporedba prognostičkih čimbenika koji uključuju dob, spol, indeks tjelesne mase, pridružene bolesti, ASA status, prijeoperacijsku razinu kognitivnih funkcija, nutricijski status, razinu hemoglobina i albumina, te vrijeme proteklo do operacije i utvrditi njihovu povezanost s pojavom poslijeoperacijskih komplikacija i 30-dnevnim mortalitetom u bolesnika starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti.

Metode: Provela bi se prospektivna opservacijska longitudinalna studija koja bi uključila sve bolesnike iznad 75 godina s prijelomom bedrene kosti podvrgnutih operacijskom liječenju u razdoblju od lipnja 2017. do siječnja 2018. godine u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh". Po prijamu bolesnika bilježile bi se pridružene bolesti i prema njima izračunao Charlsonov indeks pridruženih bolesti, potom indeks tjelesne mase, ASA status, nutricijski status primjenom kratke mini - nutricijske procjene, te kognitivne funkcije primjenom Mini - mental testa. Rutinskom prijeoperacijskom laboratorijskom analizom krvi odredila bi se razina hemoglobina i albumina, te bi se pratilo vrijeme proteklo od dolaska u bolnicu do operacije. Poslijeoperacijske komplikacije bilježile bi se do otpusta iz bolnice prema zahvaćenom organskom sustavu raščlanjene na kardijalne, respiracijske, neurološke, kao i pojava urinarne infekcije, duboke venske tromboze, neplanirano liječenje u jedinici intenzivnoga liječenja i mortalitet tijekom hospitalizacije. Nakon otpusta iz bolnice, nastavilo bi se praćenje bolesnika do 30 dana nakon operacije.

Očekivani stručni doprinos: S obzirom na stalni rast očekivanoga trajanja života i posljedično povećanje bolesnika starije životne dobi s prijelomom bedrene kosti, svako istraživanje koje doprinosi cjelokupnoj analizi čimbenika koji utječu na morbiditet i mortalitet spomenute populacije predstavlja značajan stručni doprinos. Dobiveni podaci mogli bi poslužiti za postavljanja učinkovitoga plana liječenja, a sa svrhom produljenja životnoga vijeka, te povećanja ukupne kvalitete života bolesnika nakon operacije.

Nikolina Bernatović, dr. med.

Mentorica: Doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam, prim. dr. med. Ustanova: Klinička bolnica „Sveti Duh“, Zagreb