x
x

Odobreno 4.500.000 milijuna kuna za projekt Gerontodomaćica

  04.04.2018.

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda i Općina Bednja potpisali su Sporazum o stručnoj suradnji fokusiranoj na primjenu Projekta preorijentacijskog zanimanja gerontodomaćice u izvaninstitucijskoj skrbi za starije.

Odobreno 4.500.000 milijuna kuna za projekt Gerontodomaćica

Oblici suradnje potpisnika Sporazuma uključuju stručno-metodološku pomoć, suradnju, koordinaciju te gerontološku edukaciju interdisciplinarnog stručnog tima u zaštiti zdravlja starijih osoba, a koja obuhvaća edukaciju i reedukaciju provoditelja i suprovoditelja programa „Zaželi“. Radi se o programu zapošljavanja žena starijih od 45 godina (prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje), u cilju obrazovanja/osposobljavanja 29 žena s područja Varaždinske županije, najvećim udjelom iz Općine Bednja. Zanimanje gerontodomaćice je u svrsi unapređenja kvalitete življenja korisnika 145 starijih samačkih domaćinstava navedenog ruralnog područja.

Sporazum su potpisali ravnatelj NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar i načelnik Općine Bednja Damir Poljak, dipl. med. techn. u nazočnosti voditeljice Centra za gerontologiju doc. dr. sc. prim. Spomenke Tomek-Roksandić, dr. med., voditelja Službe za javnozdravstvenu gerontologiju izv. prof. dr. sc. prim. Branka Kolarića, dr. med., Mirsada Srebrenikovića, dipl. iur. te suradnica iz Centra za gerontologiju dr. Tanje Ćorić, Manuele Maltarić, mag.nutr. i Dalme Sajko, dipl. med. techn.

Tko su gerontodomaćice?

Gerontodomaćica je novo zanimanje koje djelatnik stječe edukacijskom provedbom o socijalnim potrebama funkcionalno onesposobljene starije osobe. 

Socijalne potrebe za djelatnošću gerontodomaćice registrira se putem Centara za socijalnu skrb po županijama Hrvatske i Grada Zagreba. Usluge gerontodomaćice obavljaju se i putem Gerontoloških centara- izvaninstitucijske skrbi za starije. Glavni nositelj socijalne gerontološke edukacije za gerontodomaćicu je socijalni djelatnik doeduciran iz socijalne gerontologije.

U dosadašnjim programima gerontodomaćica je skrbila o 10 do 12 starijih osoba, a kriterij uključivanja korisnika u program su bili da je osoba starija od 65 godina, da nema osigurano pravo na pomoć u kući po drugoj osnovi, da živi sama ili s drugim ovisnim članom obitelji te da ima teže narušeno zdravstveno stanje i nizak socioekonomski status.

Lokacije institucija i uvjeti za provedbu edukacije za gerontodomaćicu po županijama Hrvatske i Grada Zagreba (pdf).

www.stampar.hr