x
x

Kemoterapija na kraju života: da ili ne?

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  05.08.2015.

Kemoterapija na kraju života ne poboljšava kvalitetu života pacijenata, a može ju i pogoršati, iznosi studija objavljena u JAMA Oncology.

Kemoterapija na kraju života: da ili ne?

Istraživanje je uključilo oko 300 odraslih pacijenata oboljelih od raka u završnom stadiju, očekivanog preživljenja 6 mjeseci ili kraće. Na početku istraživanja, polovica pacijenata primala je kemoterapiju.

Analizom je utvrđeno da kemoterapija nije bila povezana sa smanjenom smrtnošću. U pacijenata koji su na početku istraživanja bili boljeg općeg stanja, kemoterapija je povezana s nižom kvalitetom života u posljednjem tjednu, u usporedbi s pacijentima koji nisu primali palijativnu kemoterapiju. Kvalitetu života procjenjivale su osobe koje su skrbile za pacijente. Također, kemoterapija nije poboljšala kvalitetu života u pacijenata umjerenog ili lošeg općeg stanja zdravlja na početku istraživanja.

Iako rezultati ove studije pokazuju da kemoterapija ne samo da nije imala pozitivan učinak na kvalitetu života neovisno o indeksu stanja zdravlja, već je pogoršala kvalitetu života u pacijenata dobrog općeg stanja, ne postoji dovoljno podataka na osnovu kojih bi se mogla zabraniti kemoterapija na kraju života. Ipak, ako onkolog predviđa smrt pacijenta u idućih 6 mjeseci, uputno je ne provoditi aktivno liječenje.