x
x

Utjecaj alergijskog rinitisa na kvalitetu života oboljelih

  dr. sc. Zaviša Čolović, dr. med. spec. ORL

  12.03.2014.

Najčešći simptomi alergijskog rinitisa su nazalni i očni, kihanje, vodenasto curenje iz nosa, začepljenost nosa, svrbež očiju, suzenje očiju. Pored toga prisutni su žeđ, slabija koncentracija, glavobolja, osjećaj umora i iscrpljenosti. Sve to dovodi do ograničenja u obavljanju dnevnih aktivnosti što je uzrok dodatnog nezadovoljstva i frustriranosti.

 Utjecaj alergijskog rinitisa na kvalitetu života oboljelih

Alergijski rinitis - najčešća kronična bolest dišnog sustava

Alergijski rinitis ima najveću prevalenciju između 30 - 45 godine života i simptomi su najizraženiji u jutarnjim satima što dovodi do pada produktivnosti i povećanja izravnih i neizravnih troškova liječenja. 

Alergijski rinitis - značajan utjecaj na kvalitetu života

Neliječena djeca su razdražljiva, imaju smetnje koncentracije, loše spavaju, iscrpljena su i često manje uspješna u školi od svojih zdravih vršnjaka.

Još pred gotovo 25 godina istraživanja su pokazala da alergijski rinitis ima značajan utjecaj na kvalitetu života. Prema istraživanju Sheddena alergijski rinitis značajno ometa bolesnike u njihovom svakodnevnom životu, dovodi do promjena raspoloženja, poremećaja spavanja i smanjenja produktivnosti na poslu.
Alergijski rinitis je često u podlozi brojnih drugih upalnih stanja u području glave i vrata kao npr. kroničnog sinusitisa, nosne polipoze i sekretornog otitisa.
Osim toga oboljeli od alergijskog rinitisa imaju tijekom godine veći broj virusnih infekcija gornjih dišnih putova koje imaju dulji tijek i sklonije su komplikacijama.
Ukoliko se ne liječi vjerojatniji je razvoj komorbiditeta, tj. srodnih bolesti u gornjim (rinosinuitis) i donjim (astma) dišnim putovima. Ukoliko se pak neodgovarajuće liječi moguća je progresija prema simptomima rinosinuitisa, tj. uz nosne simptome javljaju se i glavobolja ili bol u licu, bolesti srednjeg uha, smetnje spavanja, smanjena radna sposobnost i značajno reducirana kvaliteta života. Taj se problem odnosi na sve dobne skupine, ali je ipak alergijski rinitis najčešće neprepoznat u dječjoj i starijoj dobi.

U Republici Hrvatskoj je u djece školske dobi učestalost alergijskog rinitisa u prosjeku oko 15 % što nas stavlja uz bok visoko razvijenih zemalja s najvišom stopom alergijskog rinitisa tih dobnih skupina. No, usprkos tim epidemiološkim podacima alergijski rinitis je često neprepoznata bolest i kao takva pogrešno liječena ili uopće neliječena u djece što može znatno narušiti kvalitetu života djeteta. Naime, neliječena djeca su razdražljiva, imaju smetnje koncentracije, loše spavaju, iscrpljena su i često manje uspješna u školi od svojih zdravih vršnjaka.

Adekvatno liječenje alergijskog rinitisa - bolja kvaliteta života

Neregularnost sna, dnevna pospanost, narušena koncentracija, reducirana sposobnost učenja češći su u bolesnika s alergijskim rinitisom u odnosu na opću zdravu populaciju.

Odgovarajuće liječenje alergijskog rinitisa nedvojbeno poboljšava kvalitetu života. Adekvatno liječenje alergijskog rinitisa će uvelike smanjiti neželjene simptome istog, alergijsku upalu, ali i rizik nastanka drugih alergijskih bolesti u ostalim dijelovima dišnog sustava, te poboljšati kvalitetu života, olakšati učenje i povećati učinkovitost u školi i na poslu.

U komparaciji s općom populacijom bolesnici s alergijskim rinitisom imaju poteškoće sa spavanjem, češće se bude tokom noći najčešće kao rezultat prisutnih nazalnih simptoma alergijskog rinitisa. Više od polovine bolesnika s alergijskim rinitisom navodi da simptomi istog značajno negativno utječu na njihovu dnevnu aktivnost. Značajan broj oboljelih od alergijskog rinitisa navodi da ih bolest limitira u kvalitetnom radu u odnosu na zdravu populaciju i procjenjuju da je njihova produktivnost prosječno 20% manja dnevno u odnosu na zdravu populaciju, što je u svojoj studiji prikazao Meltzer sa suradnicima.

Studija Amizadeha i suradnika pokazuje značajan utjecaj alergijskog rinitisa među studentskom populacijom sa značajnom razlikom u fizičkoj funkciji u komparaciji sa zdravim studentima.

U komparaciji s općom populacijom oboljeli od alergijskog rinitisa češće se žale na neregularnost sna uglavnom kao posljedica nazalnih simptoma. Brojne studije koje prate kvalitetu života ukazuju da su neregularnost sna, dnevna pospanost, narušena koncentracija, reducirana sposobnost učenja češći u bolesnika s alergijskim rinitisom u odnosu na opću zdravu populaciju.

Alergijski rinitis - ispitivanje kvalitete života oboljelih

U studiji Bosqueta i suradnika kvaliteta života bolesnika s alergijskim rinitisom bila je lošija u odnosu na one oboljele od astme.

Danas se ispitivanju kvalitete života pridaje sve veće značenje. Kvaliteta života u vezi sa zdravljem promatra se kao multidimenzijski koncept koji pored fizičkih simptoma povezanih s bolešću i liječenjem treba obuhvatiti i fizičko, psihičko i društveno funkcioniranje.

Studije mjerenja kvalitete života oboljelih od alergijskog rinitisa su sve brojnije, mjerenje kvalitete života je sastavni dio mnogih kliničkih ispitivanja koja se odnose na alergijski rinitis. Saznanja i studije o tome kako alergijski rinitis i njegovo liječenje mogu utjecati na kvalitetu života oboljelih, na njihovu radnu sposobnost i emocije u stalnom su porastu.

Poznata je studija Bosqueta i suradnika u kojoj su uspoređivani oboljeli od astme i alergijskog rinitisa gdje su autori pokazali da je u sedam od devet stavaka upitnika SF-36 (Medical outcomes Survey Short Form 36) kvaliteta života bila lošija u bolesnika s alergijskim rinitisom u odnosu na one oboljele od astme. Isto tako ako se pri korištenju istog upitnika uspoređuju bolesnici oboljeli od alergijskog rinitisa i zdrave osobe u osam od devet stavaka iz aspekta kvalitete života oboljeli od alergijskog rinitisa imaju lošiji rezultat.

Dakle, alergijski rinitis pogađa mnoge aspekte života čovjeka i može dovesti do različitih ograničenja u životu oboljelih, stoga dijagnosticiranju i liječenju istog treba pristupiti pomno i učinkovito.

Dr.sc. Zaviša Čolović, dr. med. spec. otorinolaringolog, ORL klinika KBC Split , Pročelnik kliničkog odjela za onkokirurgiju glave i vrata

Literatura

  1. Meltzer EO, Gross GN, Katial , Stroms WW. Allergic rhinitis substantially impacts patient quality of life: findings from the Nasal Allergy Survey Assessing Limitations. J Farm Pract 2012;61(2):5-10.
  2. Amizadeh M, Safizadeh H, Bazargan N, Farrokhdoost Z. Survey on the prevalence of allergic rhinitis and its effect on the quality of high school student’s life. Iran J Otorhinolaryngol 2013;25:71-84
  3. de la Hoz Caballer B, Rodriguez M, Fraj J, Cerecedo I, Antolin-Amerigo D, Colas C. Allergic rhinitis and its impacts on work productivity in primary care practice and a comparison with other common diseases: the Cross-sectional study to evaluate work productivity in allergic rhinitis compared with other common diseases (CAPRI) study. Am J Rhinol allergy 2012;26:390-4.
  4. The impact of allergic rhinitis on quality of life and airway disease. Summary of a European conference. Allergy 1998;53:1-31.
  5. Bousquet J, Bullinger M, Fayol C, Marquis P, Valentin B, Burtin B. Assessment of quality of life in patients with perennial allergic rhinitis with the French version of the SF-36 Health Status Questionnaire. J Allergy Clin Immunol 1994;94:182-8.

VEZANI SADRŽAJ > <