x
x

Levotiroksin i njegov učinak na ishod trudnoće

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  29.11.2016.

Rezultati studije pokazali su da primjena levotiroksina kod trudnica s blagom hipotireozom može smanjiti broj mrtvorođene djece, djece niske porođajne težine i ranog carskog reza.

Levotiroksin i njegov učinak na ishod trudnoće

Hormoni štitnjače ključni su za fetalni razvoj mozga, ali fetus ne može sam proizvoditi te hormone sve do drugog trimestra, što ga čini ovisnim o majčinim zalihama. Smanjena funkcija štitnjače tijekom trudnoće povezana je s nepovoljnim ishodom trudnoće, no nije jasno je li uvođenje levotiroksina tijekom trudnoće korisno.

Kako bi se razjasnio utjecaj levotiroksina, istraživači su retrospektivno analizirali podatke iz CATS (Controlled Antenatal Thyroid Screening) studije i povezali te podatke s rutinski sakupljanim podacima o ishodima trudnoće iz baze podataka SAIL (Secure Anonymised Information Linkage). Studija je obuhvatila 13.224 žene koje su bile u 12 – 16 tjednu trudnoće. Od toga je 340 žena imalo subkliničku hipotireozu, a 305 ih je imalo hipotiroksinemiju. Od žena koje su imale smanjenu funkciju štitnjače, 518 ih je nasumično podijeljeno u dvije skupine: prva skupina koja je uzimala levotiroksin na kraju prvog trimestra (N=263) i druga skupina koja nije uzimala terapiju (N=255).

Primarno promatrani ishodi trudnoće bili su broj mrtvorođene djece i broj neonatalnih smrti, učestalost preranog poroda (prije 34. tjedna), broj dana u bolnici (više od 5) i APGAR score u 5 minuta (manje od 7). Istraživači su također promatrali jesu li djeca rođena prije 37. tjedna trudnoće i jesu li trudnice bile podvrgnute carskom rezu prije 37. tjedna kao sekundarni ishodi.

Kad se promatraju primarni ishodi, nije bilo značajne razlike između skupina žena koje su uzimale levotiroksin zbog hipotireoze i onih koje nisu uzimale terapiju. Zabilježena su 22 primarna ishoda u liječenoj skupini i 29 u neliječenoj skupini.

Ipak, na individualnoj razini razlike su bile značajne. Neliječene trudnice sa subkliničkom hipotireozom imale su više nego četverostruko veći rizik za mrtvorođenče u usporedbi sa zdravim ženama, a kod žena liječenih levotiroksinom nije bilo mrtvorođene djece. Trudnice s hipotiroksinemijom imale su veći rizik za porod prije 37. tjedna trudnoće od zdravih žena, a kod onih koje su uzimale levotiroksin taj rizik je bio smanjen.

Iako su potrebne veće studije da bi se potvrdila potreba za screeningom i terapijom u trudnoći, autori ove studije uvjereni su da su pokrenuli ideju o univerzalnom pregledu funkcije štitnjače u trudnoći zbog velike učestalosti hipotireoze koja se liječi jednostavno, jeftinim i sigurnim lijekom.