x
x

Matematička analiza modela kronične mijeloične leukemije

  02.10.2022.

U članku se razmatra matematička analiza modela koji opisuje evoluciju kronične mijeloične leukemije s učinkom faktora rasta.

Matematička analiza modela kronične mijeloične leukemije

Odgovarajuća dinamika predstavljenaje sustavom običnih diferencijalnih jednadžbi dimenzije 5. Ovaj sustav opisuje interakcije izmedu hematopoetskih matičnih stanica (H.S.C), hematopoetskih zrelih stanica (M.C), hematopoetskih matičnih stanica raka, zrelih hematopoetskih stanica raka i povezane koncentracije faktora rasta.

Istraživanje se bavi postojanjem i jedinstvenošću rješenja ovog sustava. Sljedeća
suštinska tema bit će rasprava o lokalnoj i globalnoj stabilnosti odgovarajućih stabilnih stanja. Razmatraju se tri scenarija koja odgovaraju različitim djelovanjima hematopoeze na matične stanice (diferencirane stanice ili obje stanice).