x
x

Kirurški pristup u liječenju asimptomatske teške aortalne stenoze

  David Čičić, dr. med.

  26.10.2015.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Journal of the American College of Cardiology pokazuje da agresivna strategija zamjene aortalnog zaliska kod asimptomatskih bolesnika s teškom aortalnom stenozom rezultira boljim kliničkim ishodom od konzervativnog ekspektativnog pristupa.

Kirurški pristup u liječenju asimptomatske teške aortalne stenoze
Uz smanjenje smrtnosti, kirurška zamjena aortalnog zaliska je bila povezana i sa znatno manjim rizikom hospitalizacije zbog srčanog popuštanja. Petogodišnja stopa hospitlizacija je iznosila 3,8% u odnosu na 19,9% konzervativno liječenih bolesnika.

Prema rezultatima istraživanja, petogodišnja stopa smrtnosti od svih uzroka je iznosila 15,4% kod bolesnika podvrgnutih kirurškoj zamjeni aortalnog zaliska i 26,4% kod bolesnika liječenih konzervativno (p=0,009). U istom periodu je opažena značajna redukcija kardiovaskularne smrtnosti (9,9% kod kirurški liječenih nasuprot 18,6% kod konzervativno liječenih bolesnika; p=0,01) i smrtnosti povezane s bolešću aortalnog zaliska (5,3% kod kirurški liječenih nasuprot 13,5% kod konzervativno liječenih bolesnika; p=0,003).

Uz smanjenje smrtnosti, kirurška zamjena aortnog zaliska je bila povezana i sa znatno manjim rizikom hospitalizacije zbog srčanog popuštanja. Petogodišnja stopa hospitlizacija je iznosila 3,8% u odnosu na 19,9% konzervativno liječenih bolesnika (p<0,001).   

U istraživanje je uključeno 1808 bolesnika s asimptomatskom teškom aortnom stenozom iz japanskog registra bolesnika s teškom aortalnom stenozom CURRENT-AS. Kirurškoj zamjeni aortnog zaliska je podvrgnut 291 bolesnik, dok je 1517 bolesnika liječeno konzervativno. S obzirom da su kirurški liječeni bolesnici bili mlađi, imali manje komorbiditeta i manji rizik prema kriterijima Udruženja torakalnih kirurga, konačnom analizom je uspoređena grupa od 291 kirurški liječenih bolesnika s komparabilnom grupom od 291 konzervativno liječenih bolesnika.