x
x

Godina 2016. u kardiologiji: bolesti srčanih zalistaka

  17.07.2017.

Od kongresa Europskoga kardiološkog društva održanog 2015. godine do sada objavljen je velik broj istraživanja o dijagnostici i liječenju bolesti srčanih zalistaka.

Godina 2016. u kardiologiji: bolesti srčanih zalistaka

U doba brzog razvoja terapijskih mogućnosti i tehnologije velik broj znanstvenih doprinosa povezan je sa sve širom ulogom perkutanih intervencija.

Novi podatci dobiveni istraživanjima utvrđuju valjanost transkateterskoga pristupa u različitim podgrupama bolesnika, što otvara nove perspektive i strategije u liječenju bolesnika.

Najvažniji članci odabrani su za ovaj pregled literature objavljen u časopisu Cardiologia Croatica.