x
x

Djelotvornost fosfomicina u liječenju infekcija mokraćnog sustava

  25.08.2015.

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb proveli smo istraživanje in vitro djelotvornosti fosfomicina protiv urinarnih izolata E.coli i K.pneumoniae ESBL te ispitali kliničku učinkovitost ponavljane primjene fosfomicina kod bolesnika s kompliciranim IMS uzrokovanih navedenim uzročnicima.

Djelotvornost fosfomicina u liječenju infekcija mokraćnog sustava

Fosfomicin trometamol je peroralni baktericidni antibiotik indiciran za liječenje infekcija mokraćnog sustava (IMS) uzrokovanih podložnim uzročnicima. Glavne farmakokinetske karakteristike fosfomicina su postizanje visokih koncentracija lijeka u mokraći i njihovo perzistiranje iznad minimalne inhibitorne koncentracije najčešćih urinarnih patogena kroz 48-72h. Mehanizam djelovanja je kočenje enzima enolpiruvil transferaze, čime se inhibira sinteza N-acetil muraminske kiseline i time sinteza peptidoglikanskog sloja. Fosfomicin je antibiotik širokog antimikrobnog spektra te je u nizu istraživanja utvrđena in vitro djelotvornost protiv mnogih multirezistentnih bakterijskih patogena, uključujući i sojeve bakterija koji produciraju beta laktamaze proširenog spektra (ESBL – od engl. “extended spectrum beta lactamase”).

S obzirom na globalne trendove porasta bakterijske rezistencije na antibiotike i porast zanimanja za starije antibiotike poput fosfomicina, u Kliničkom bolničkom centru Zagreb proveli smo istraživanje in vitro djelotvornosti fosfomicina protiv urinarnih izolata E. coli i K. pneumoniae ESBL te ispitali kliničku učinkovitost ponavljane primjene fosfomicina kod bolesnika s kompliciranim IMS uzrokovanih navedenim uzročnicima. Rezultati in vitro ispitivanja, koristeći EUCAST-ove standarde, upućuju na izvrsnu stopu osjetljivosti E. coli ESBL (100%) te znatno manju osjetljivost K. pneumoniae ESBL (52%). Rezultati kliničkog dijela istraživanja upućuju na vrlo dobru kliničku učinkovitost ponavljane primjene 3 ili više doza fosfomicina kod bolesnika s kompliciranim IMS uzrokovanim navedenim uzročnicima, pri čemu stopa kliničkog izlječenja iznosi oko 85%, a stopa mikrobiološkog izlječenja oko 65%.

Luka Bielen, Robert Likić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluGastalBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: