x
x

Bakterijemija u dojenčadi s urinarnim infekcijama

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  13.10.2014.

Rizik od bakterijemije u afebrilne mlade dojenčadi s infekcijom mokraćnih putova.

Bakterijemija u dojenčadi s urinarnim infekcijama

U mlade dojenčadi s infekcijom mokraćnih putova dobro opće stanje i razina prokalcitonina <0.7 ng/mL pokazali su se prediktivnima za niski rizik od bakterijemije, pokazala je nova studija objavljena u časopisu The Pediatric Infectious Diseases Journal

Dosadašnje studije na temu bakterijemije u mlade dojenčadi s infekcijom mokraćnih putova utvrđivale su korist različitih čimbenika rizika za predikciju bakterijemije i provođene su isključivo u febrilnih bolesnika. Cilj ove studije bio je utvrditi da li je vrućica uopće prediktor bakterijemije i identificirati druge povezane čimbenike rizika.

Kako bi to istražili autori su proveli retrospektivnu studiju na dojenčadi u dobi do 29 do 90 dana s infekcijom mokraćnih putova, koja su pregledana u pedijatrijskoj hitnoj službi u periodu od rujna 2009. god. do svibnja 2013. godine. Infekcija mokraćnih putova definirana je kao porast jednog soja bakterija u urinu u količini ≥50,000 CFU/mL, u uzorku koji je dobiven kateterizacijom u kombinaciji s patološkim biokemijskim nalazom urina. Bolesnici bez nalaza hemokulture isključeni su iz studije.

Prema ovim kriterijima, ukupno je analizirano 350 bolesnika, od kojih je 77 (22%) bilo afebrilno. Deset ih je imalo bakterijemiju (2.9%, 95% CI: 1.6%–5.2%). Nisu identificirani drugi neželjeni događaji. Nije nađena razlika u stopi bakterijemije između bolesnika koji su bili febrilni i onih koji nisu (2.9% vs. 2.6%; P = 1.0). Čimbenici rizika za bakterijemiju su bili loše opće stanje (25.0% vs. 2.1%; P = 0.003) i razina prokalcitonina ≥0.7 ng/mL (6.4% vs. 0.5%; P = 0.001). Ovi kriteriji za identifikaciju bolesnika s niskim rizikom imali su osjetljivost od 88,9% za detekciju bakterijemije i negativnu prediktivnu vrijednosti od 99,5%.

U zaključku se navodi da afebrilnu mladu dojenčad s infekcijom mokraćnih putova ne treba a priori klasificirati kao niskorizičnu za infekciju mokraćnih putova. S druge strane, dojenčad dobrog općeg stanja i niskih razina prokalcitonina (<0.7 ng/mL) imaju niski rizik za bakterijemiju i autori smatraju da u tim slučajevima treba razmotriti ambulantno liječenje s prikladnim kontrolnim praćenjima. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluOlfen gelMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: