x
x

BHSB infekcije u žena neposredno prije i tijekom poroda

  08.08.2015.

Nove mogućnosti u detekciji BHSB infekcije u žena neposredno prije i tijekom poroda predstavljene su na 7. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, održanom u Opatiji u svibanju ove godine.

BHSB infekcije u žena neposredno prije i tijekom poroda
Vodećim rizičnim čimbenikom rane novorođenačke BHSB infekcije smatra se kolonizacija trudnice ovom bakterijom koju novorođenče akvirira vertikalnim prijenosom tijekom poroda.

Bakterija Streptococcus agalactiae ili beta hemolitički streptokok grupe B (BHSB) je oportunistički patogen koji tranzitorno, intermitentno ili perzistentno kolonizira anogenitalnu regiju u 10-35% trudnica te je vodeći uzročnik perinatalnog morbiditeta i mortaliteta. Obzirom na vrijeme pojave kliničkih simptoma sepse, pneumonije ili meningitisa razlikujemo ranu novorođenačku bolest u prvih šest dana života, odnosno kasnu novorođenačku bolest u dobi od sedam dana do tri mjeseca. Vodećim rizičnim čimbenikom rane novorođenačke BHSB infekcije smatra se kolonizacija trudnice ovom bakterijom koju novorođenče akvirira vertikalnim prijenosom tijekom poroda.

U cilju smanjenja incidencije ove bolesti u kliničku praksu uvedena je intrapartalna kemoprofilaksa (IPK), a za probir pacijentica kod kojih je IPK potrebna izdane su brojne smjernice. U Hrvatskoj godine 2005. stručno društvo kliničkih mikrobiologa izdaje prijedlog o uvođenju sveobuhvatnog antenatalnog mikrobiološkog probira u trećem trimestru trudnoće, a stručno društvo za perinatalnu medicinu 2010. godine izdaje preporuke u kojima predlaže probir utemeljen na prisutnosti rizičnih čimbenika, uz uključivanje primjene IPK u trudnica s poznatim pozitivnim kolonizacijskim statusom. U zemljama Europe sve do kolovoza 2014. godine nije bilo jedinstvenog stava o najboljem pristupu prevenciji BHSB infekcije novorođenčadi. Tada je objavljena preporuka grupe europskih stručnjaka o strategiji sveobuhvatnog intrapartalnog BHSB probira utemeljenog na korištenju brzog testiranja lančanom reakcijom polimerazom u realnom vremenu (PCR).

Otklon ove preporuke od antenatalnog sveobuhvatnog BHSB probira metodom kultivacije kao zlatnim standardom objašnjava se čimbenicima koji mogu utjecati na lažno negativan rezultat probira, poput promjene kolonizacijskog statusa trudnice nakon testiranja ili lažno negativnog nalaza kultivacije, te dostupnosti rezultata kultivacije tek kroz 48-72 sata. Razvojem tehnologije umnožavanja nukleinskih kiselina poput PCR metode u realnom vremenu, te primjenom iste u detekciji BHSB kolonizacije trudnica direktno iz kliničkih uzoraka, ostvarena je visoka osjetljivost i specifičnost, te iznimno kratko trajanje pretrage, čime su se stekli uvjeti za intrapartalni BHSB probir. Na našem tržištu dostupan je BHSB Real Time PCR test koji je jednostavan za izvođenje, ima CE i IVD oznaku, a rezultati su dostupni za oko 30 minuta (POC test, engl. point-of-care test). Uporaba skupih reagencija i opreme koja nije uvijek dostupna u mikrobiološkim laboratorijima ili rodilištima otežava rutinsku primjenu ove tehnologije, te do ostvarenja tehnoloških uvjeta u europskim smjernicama se kao alternativna strategija preporučuje uzimanje rekto-vaginalnih obrisaka između 35. i 37. tjedna trudnoće poliesterskim obriscima, pohranjivanje i transport istih u selektivnoj tekućoj podlozi koja sadrži kombinaciju antimikrobnih lijekova (Todd-Hewitt bujon uz dodatak nalidiksične kiseline i kolistina) na sobnoj temperaturi, te dostavljanje u mikrobiološki laboratorij unutar preporučenog vremena od četiri dana.

Vladimira Tičić

VEZANI SADRŽAJ > <