x
x

Nove smjernice za liječenje novorođenčadi izložene HSV-u tijekom poroda

  Klara Čičić, dr. med.

  15.11.2013.

Američka Akademija Pedijatrije ove je godine objavila smjernice za prepoznavanje, procjenu i liječenje asimptomatske novorođenčadi majki zaraženih herpes simplex virusom (HSV) s aktivnim genitalnim lezijama pri porodu.

Nove smjernice za liječenje novorođenčadi izložene HSV-u tijekom poroda

Danas dostupni brži i pouzdaniji serološki i DNK testovi (PCR) za herpes simplex virus (HSV) omogućuju brzo testiranje trudnica kako bi se utvrdio rizik od prijenosa virusa na dijete tijekom porođaja. Taj rizik varira ovisno o tipu infekcije u majke (primoinfekcija ili rekurirajući genitalni herpes).

Smjernice Američke Akademije Pedijatrije ističu važnost testova lančane reakcije polimeraze (prema eng. polymerase chain reaction PCR) koji otkrivaju o kojem se tipu HSV DNK te tipno specifičnih seroloških testova. Smjernice se ne mogu primijeniti na klinike bez uvjeta za brzo testiranje. Ističe se važnost suradnje opstetričara, pedijatara i dijagnostičkih laboratorija kako bi testiranje bilo dostupno u svako doba.

Preporuke

• Ženama s vidljivim genitalnim lezijama u tijeku poroda potrebno je učiniti bris na HSV PCR i kulturu. U slučaju pozitivnog nalaza, potrebno je odrediti radi li se o tipu HSV-1 ili HSV-2

• Tijekom trudnoće, tj. prije poroda potrebno je dobiti anamnestički podatak o genitalnom herpesu

U slučaju egzacerbacije otprije poznatog rekurentnog genitalnog herpesa treba poduzeti sljedeće:

• Treba uzeti uzorke sa sluznica novorođenčeta za kulturu i PCR tek 24h nakon poroda te testirati krv na HSV DNK PCR-om. Preventivno liječenje aciklovirom ne treba počinjati dokle god je dijete bez simptoma

• Ukoliko u roku 5 dana dođu pozitivni nalazi koji potvrđuju neonatusnu HSV infekciju, djetetu treba dati intravenski aciklovir što je prije moguće te utvrditi proširenost bolesti (lumbalnom punkcijom i slanjem likvora na HSV DNK PCR te mjernjem serumskog ALT)

Žene koje u anamnezi nemaju genitalni herpes, a na porodu razviju genitalne lezije, one mogu biti primoinfekcija ili rekurirajuću infekciju te treba poduzeti sljedeće:

• U tijeku poroda treba uzeti bris te napraviti serološko testiranje kojim ćemo utvrditi tip infekcije

• Djetetu treba dati intravenski acklovir te napraviti cjeloviti pregled (lumbalna punkcija i ALT)

• Ukoliko majka ima prvu epizodu genitalnog herpesa, a nalazi novorođenčeta su normalni, dijete svejedno treba liječiti intravenskim aciklovirom i to 10 dana

• Ukoliko su laboratorijski nalazi novorođenčeta pozitivni, ono treba biti liječeno 14 do 21 dan intravenoznim aciklovirom, ovisno o proširenosti bolesti. Potrebno je praćenje nalaza kako bi se utvrdila odsutnost virusa.

• Nakon završetka liječenja neonatusne HSV infekcije, dojenčad treba dobivati aciklovir oralno još 6 mjeseci

Infekcija novorođenčadi herpes simplex virusom

Žene koje u vrijeme poroda imaju primoinfekciju HSV-om i genitalne lezije 10 do 30 je puta vjerojatnije da će prenijeti virus na dijete od žena koje imaju rekurirajući genitalni herpes i lezije pri porodu.

Infekcija novorođenčadi herpes simplex virusom je rijetka (1500 novorođenčadi godišnje u SAD-u), no genitalni herpes u odraslih je vrlo čest (svaka četvrta ili peta osoba u SAD-u). Žene koje u vrijeme poroda imaju primoinfekciju HSV-om i genitalne lezije 10 do 30 je puta vjerojatnije da će prenijeti virus na dijete od žena koje imaju rekurirajući genitalni herpes i lezije pri porodu.

Infekcija genitalnim HSV-om može biti klinički vidljiva, ali i asimptomatska – u oba slučaja prijenos na novorođenče u tijeku poroda je moguć.

Carski rez u majki s aktivnim genitalnim lezijama pri porodu može smanjiti vjerojatnost prijenosa virusa na dijete.

Da bi se smanjio broj carskih rezova indiciranih genitalnim herpesom, ženama se pred kraj trudnoće može preporučiti oralno aciklovir ili valaciklovir kako bi se smanjila mogućnost infekcije novorođenčeta, ali ne i potpuno uklonila.